Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

 

Η Ο.Ν.Consultants δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων αλλά κυρίως στις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας, παρέχει τη δυνατότητα διοργάνωσης ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων. Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται στον χώρο της επιχείρησης με εισηγητές τους κορυφαίους της αγοράς σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Σε συνεργασία με την κάθε επιχείρηση, καθορίζονται οι στόχοι και τα θέματα που θα αναπτυχθούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των ανθρώπων της.

Δείτε παρακάτω ενδειτικούς τίτλους ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων ανά κατηγορία.