Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΠ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω παραδειγμάτων (case studies) να κάνουν οι ίδιοι τις εγγραφές, ξεκινώντας από τη σύσταση μιας εταιρείας μέχρι την κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Ισολογισμού.

Στο σεμινάριο αυτό παρέχονται βασικές πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών και σε όσα στελέχη επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση της λειτουργίας του λογιστηρίου μιας σύγχρονης επιχείρησης, που θα τους βοηθήσει στην καριέρα τους ή στην αλλαγή πορείας
Θα γίνει παρουσίαση των βασικών στοιχείων και ανατροπών που επιφέρει ο τελευταίος Φορολογικός Νόμος

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Οι βασικές διαδικασίες & καθημερινές λειτουργίες του λογιστηρίου
• Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
• Παρουσίαση και ανάλυση των λογαριασμών του ΕΓΛΣ
• Κέντρα κόστους – Χαρακτηρισμός παραστατικών
• Εγγραφές σύστασης εταιρείας
• Εγγραφές αγορών και πωλήσεων αγαθών, υπηρεσιών. Πωλήσεις με παρακράτηση φόρου εισοδήματος
• Εγγραφές δαπανών, χρεωστικών και πιστωτικών τόκων
• Εγγραφές μισθοδοσίας και καταβολής αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες και τρίτους με παρακράτηση φόρου εισοδήματος
• Εγγραφές απόδοσης φόρων και καταβολής μισθών σε εταίρους ΕΠΕ ή μελών ΔΣ ΑΕ
• Αντιλογισμός εγγραφών
• Εγγραφές δοσοληπτικών λογαριασμών
• Δελτία αποστολής, τιμολόγηση, τριγωνικές πωλήσεις
• Οικονομικές καταστάσεις και προσάρτημα (οι βασικές διαφορές με τα Δ.Λ.Π.)
• Αντιστοίχηση των λογαριασμών του ΕΓΛΣ με τις οικονομικές καταστάσεις
• Βασικές λογιστικές αρχές
• Μηνιαίες υποχρεώσεις εταιρειών (φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές, κώδικας βιβλίων και στοιχείων
• Κόστος αποθεμάτων και κανόνες αποτίμησης
• Δήλωση φορολογίας εισοδήματος, φορολογική αναμόρφωση
• Νομικές μορφές εταιρειών και η φορολόγηση των εταιρειών με βάση τον νέο φορολογικό νόμο
• Ανάλυση Αριθμοδεικτών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε βοηθούς λογιστών, σε μεσαία στελέχη λογιστηρίου και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις λογιστικής και της λειτουργίας του Λογιστηρίου

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Εγχειρίδιο «Η Εκπαίδευση του Βοηθού Λογιστή»
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Εφαρμογή σε Excel αυτόματου υπολογισμού αριθμοδεικτών για κάθε επιχείρηση
  • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: 21/11/2016

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.60.96.450

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νεοφύτου Ορθόδοξος : Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών, καθώς επίσης και ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων στις κατευθύνσεις Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα Χρηματοοικονομικά Θέματα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τις Ενοποιήσεις Ισολογισμών, την Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, το BUDGETING και το MANAGEMENT REPORTING.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΠ" μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • κατεβάζοντας τη Δήλωση Συμμετοχής και στέλνοντάς την συμπληρωμένη στο email: seminars@onc.gr ή στο fax: 210.60.96.840, ή
  • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450, ή
  • συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις γι'αυτό το σεμινάριο

Ημερομηνία: 28/11/2023, 09:00 - 17:00


Τοποθεσία
Crowne Plaza
Μιχαλακοπούλου 50
Αθήνα