ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του σεμιναρίου ειναι να καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανούς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές αξιοπιστίας του παραγωγικού εξοπλισμού ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία του, η ασφάλεια των ανθρώπων, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος καθώς και η ποιότητα των παραγόμενων προϊότων ή / και υπηρεσιών, σε επίπεδα παγκοσμίου κλάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

-Η έννοια και η σημασία της αξιοπιστίας του εξοπλισμού και η συμβολή της στην εξοικονόμηση ενέργειας
-Τα είδη (στυλ) της Συντήρησης
-Η έννοια της προδραστικής / προνοητικής Συντήρησης (Proactive Maintenance)
-H σημασία της προδραστικής / προνοητικής Συντήρησης (Proactive Maintenance)
-Η έννοια της «συμβατότητας» του εξοπλισμού (equipment compatibility)
-H σημασία της ορθής επιλογής και διαστασιολόγησης του παραγωγικού εξοπλισμού
-H έννοια του «Συνολικού Κόστους Κτήσης του Εξοπλισμού) (“Total Cost of Ownership “)
-Κύρια σημεία της εφαρμοσμένης Προδραστικής Συντήρησης.
-Βασικές κατηγορίες παραγωγικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων υποστήριξης
-Ενδεικτικά σημεία κλειδιά της προδραστικής συντήρησης και εξοικονόμησης ενέργειας ανα είδος ως εγκατάστασης
• Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
• Παραγωγή και Διανομή ατμού
• Ελαιόθερμα
• Στρεφόμενος εξοπλισμός (Rotating equipment)
• Λίπανση-Λιπαντικά
• Συστήματα μετάδοσης κίνησης (Ιμάντες –Αλυσίδες –Γρανάζια κλπ)
• Υδραυλικά συστήματα
• Αεροσυμπιεστές και Πνευματικοί Αυτοματισμοί
• Κλειστά κυκλώματα ψύξης
• Ψυκτικά μηχανήματα
• Συστήμαστα Επεξεργασίας Νερού (Αποσκλήρυνση –Αντίστροφη Όσμωση)
• Συστήματα σωληνώσεων
• Δοχεία Πίεσης
• Ασφαλιστικά και μανδαλώσεις ασφαλείας
• Όργανα (Instrumentation)
• Τεχνική πρακτική
-Στρατηγική Αποθέματος Ασφαλείας Ανταλλακτικών
-Η έννοια της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (Total Productive Maintenance-TPM)
-Βασικά σημεία της φιλοσοφίας και της πρακτικής της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης.
-Η σημασία της Καθαριότητας και της Ευταξίας (Housekeeping)
-H συμβολή της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης στην αναβάθμιση του προσωπικού
-Βασικοί Δείκτες Κλειδιά (Key Performance Indicators) της Αξιοπιστίας του Εξοπλισμού και της Διαδικασίας της Συντήρησης
• Διαθεσιμότητα εξοπλισμού (availability factor)
• Λειτουργική διαθεσιμότητα
• Μηχανική διαθεσιμότητα
• Συνολικό Κόστος Συντήρησης ως ποσοστό του κόστους αντικατάστασης του Εξοπλισμού (Total Maintenance as %of the Plant     Replacement Value)
• Ποσοστο Προγραμματισμένης Συντήρησης επί του συνολικού κόστους Συντήρησης
• Αξία αποθέματος ασφαλείας ανταλλακτικών ως ποσοστό του κόστους αντικατάστασης του Εξοπλισμού
• Υπερωρίες συντήρησης
-Η συμβολή της αξιοπιστίας του εξοπλισμού στην Βιομηχανική και Επιχειρηματική Αριστεία (Manufacturing and Business excellence)
-H αξιοπιστία του εξοπλισμού σαν ακρογωνιαίος λίθος της ασφαλούς και οικονομικής λειτουργίας του εξοπλισμού καθώς και της ποιότητας των προϊόντων
-Η Συντήρηση ως Πάροχος Αξιοπιστίας σε ένα παραγωγικό σύστημα
-Η εφαρμοσμένη στρατηγική αξιοπιστίας
• Ανάλυση Δυνατών Σημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών (SWOT analysis) του εξοπλισμού με βάση τα κριτήρια της προδραστικής συντήρησης και τα ΚPI s
• Η κατάρτιση σχεδίου διορθωτικών ενεργειών (Corrective Action Plans) και η αποτύπωσή τους στους Δείκτες Κλειδιά (KPIs)
• H υποστήριξη της αξιοπιστίας του εξοπλισμού μέσω επενδυτικών σχεδίων
-Πραγματικό παράδειγμα συμβολής της εφαρμοσμένης στρατηγικής αξιοπιστίας του εξοπλισμού στην αύξηση της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού και στη μείωση του λειτουργικού κόστους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ανώτατα, Ανώτερα, Μεσαία και κατώτερα στελέχη Επιχειρήσεων, (έως και το επίπεδο του προϊσταμένου τμήματος και Εργοδηγού) όλων των Εταιρικών Λειτουργιών, αλλά κυρίως των στελεχών Παραγωγής, Συντήρησης, Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Εγχειρίδιο «Ολοκληρωμένη Στρατηγική Αξιοπιστίας Παραγωγικού Εξοπλισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας».
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Φιλίππου Δημήτρης : Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. και απόφοιτος ΠΑ.ΤΕ.Σ. ΣΕΛΕΤΕ. Εργάστηκε στη Coca Cola-Eλληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως σε θέσεις Προϊσταμένου Συντήρησης, Μηχανικού Έργων, Προϊσταμένου Παραγωγής και ως Τεχνικός Διευθυντής. Επίσης στην Εταιρία Παραγωγής Ρητίνης ΡΕΤ VPI εργάστηκε ως Τεχνικός Διευθυντής, Γενικός Διευθυντής Εργοστασίου και μέλος του ΔΣ. Διετέλεσε Διευθυντής Καινοτομίας του Ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ και είναι μέντωρ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μονάδας Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Έχει συγγράψει τον Οδηγό του ΣΕΒ για την Καινοτομία για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ." μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/01/2015, 00:00