MANAGEMENT REPORTING – Σύστημα Αξιολόγησης & Ελέγχου της Επιχείρησης.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι διοικούντες κάθε επιχείρησης θέλουν να γνωρίζουν πως εξελίσσονται τα οικονομικά της μεγέθη, να έχουν ολοκληρωμένη και σωστή πληροφόρηση κατά την διάρκεια της χρονιάς, η οποία θα τους βοηθήσει στο να παίρνουν τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις και να έχουν τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει τον τρόπο οργάνωσης μίας σύγχρονης επιχείρησης. Ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό (BUDGET), ακολουθεί η παρουσίαση της κατάρτισης του συστήματος MANAGEMENT REPORTING, παρουσιάζοντας και αναλύοντας μαζί με τους συμμετέχοντες, μία προς μία όλες τις σχετικές οικονομικές αναφορές. Το σεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στην παρούσα οικονομική συγκυρία, όπου είναι εμφανής η ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και σε βάθος ανάλυση, αξιολόγηση και έλεγχο των οικονομικών μεγεθών κάθε επιχείρησης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Ποια είναι η διαφορά διοικητικής και χρηματοοικονομικής λογιστικής
• Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα Reporting
• Κατάρτιση Αναφορών :
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Profit & Loss statement)
- P&L ανά προϊόν / πελάτη / περιοχή
- Δαπάνες (Διοίκηση / Διάθεση / Παραγωγή)
- Ταμειακές Ροές (Cash Flow Statement)
- Απαιτήσεις πελατών (Credit / Aging Report)
- Δάνεια (Loan report, επιτόκια, εξασφαλίσεις)
- Παραγωγές (report ανά γραμμή παραγωγής και δείκτες απόδοσης)
- Αποθέματα (Inventory report ανά κατηγορία και δείκτες διαχείρισης)
- Report επενδύσεων (Capital Expenditure – CAPEX)
- Πωλήσεις / Marketing (πωλήσεις ανά κωδικό / προϊόν / περιοχή, εξυπηρέτηση πελατών / παραδόσεις παραγγελιών / stock outs)
- Ανθρώπινο Δυναμικό (Reports ατόμων / υπερωριών)
- Αναφορές παρακολούθησης έργων (Project Reports)
- Ημερήσιες αναφορές (Daily Reports)
- Ισολογισμός
- Εξωτερικό περιβάλλον (μερίδια αγοράς,αξιολόγηση ανταγωνισμού)
• Αριθμοδείκτες, ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί, ποια η χρησιμότητά τους, ποιους δείκτες θα επιλέξει η εταιρεία να παρακολουθεί διαχρονικά σαν μέτρο απόδοσης, παραγωγικότητας και ελέγχου
• Ανάλυση κερδοφορίας προϊόντων και οι έννοιες του Contribution Margin και του EBITDA
• Έλεγχος αποκλίσεων, προσδιορισμός των αιτιών των αποκλίσεων μεταξύ πραγματικών και προϋπολογισθέντων μεγεθών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Επιχειρηματίες, Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές, Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους και Στελέχη Λογιστηρίων, Υπεύθυνους Λογιστικών Γραφείων, οι οποίοι θέλουν να μάθουν πως οργανώνεται μία επιχείρηση, ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό (BUDGET), μέχρι την βήμα προς βήμα οργάνωση του συστήματος MANAGEMENT REPORTING.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Εγχειρίδιο «Management Reporting – Σύστημα Αξιολόγησης & Ελέγχου της Επιχείρησης».
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: 12/12/2016

Για περισσότερες πληροφορίες  πατήστε ΕΔΩ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.60.96.450

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Νεοφύτου Ορθόδοξος : Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών, καθώς επίσης και ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων στις κατευθύνσεις Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα Χρηματοοικονομικά Θέματα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τις Ενοποιήσεις Ισολογισμών, την Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, το BUDGETING και το MANAGEMENT REPORTING.

Φιλίππου Δημήτρης : Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. και απόφοιτος ΠΑ.ΤΕ.Σ. ΣΕΛΕΤΕ. Εργάστηκε στη Coca Cola-Eλληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως σε θέσεις Προϊσταμένου Συντήρησης, Μηχανικού Έργων, Προϊσταμένου Παραγωγής και ως Τεχνικός Διευθυντής. Επίσης στην Εταιρία Παραγωγής Ρητίνης ΡΕΤ VPI εργάστηκε ως Τεχνικός Διευθυντής, Γενικός Διευθυντής Εργοστασίου και μέλος του ΔΣ. Διετέλεσε Διευθυντής Καινοτομίας του Ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ και είναι μέντωρ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μονάδας Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Έχει συγγράψει τον Οδηγό του ΣΕΒ για την Καινοτομία για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "MANAGEMENT REPORTING – Σύστημα Αξιολόγησης & Ελέγχου της Επιχείρησης." μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • κατεβάζοντας τη Δήλωση Συμμετοχής και στέλνοντάς την συμπληρωμένη στο email: seminars@onc.gr ή στο fax: 210.60.96.840, ή
  • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 17/12/2015, 09:30 - 16:30


Τοποθεσία
Crown Paza
Μιχαλακοπούλου 50
Αθήνα