Εταιρεία

images 7Η O.N.Consultants δημιουργήθηκε βασιζόμενη πάνω σε τρεις πυλώνες, την Καινοτομία, την Ποιότητα και τις Συνέργειες.

Βασικός στόχος της ONC είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μακράς διάρκειας, μέσω της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με απλή μέθοδο, παραδείγματα και συγκεκριμένα εργαλεία που οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την επόμενη μέρα στη εργασία τους.

Τα εξειδικευμένα στελέχη και οι σύμβουλοι της ONC διαθέτουν μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων έχοντας εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών.

Την εμπειρία αυτή θέλουν να μεταφέρουν στους συμμετέχοντες στα ανοικτά και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια αλλά και μέσω της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.