Λογιστικές και Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

images 6

 

Η ONC και εξειδικευμένοι συνεργάτες της παρέχουν λογιστική και φορολογική υποστήριξη καλύπτοντας τις αντίστοιχες ανάγκες μιας επιχείρησης.

 

 

 

 • Οργάνωση λογιστηρίων
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Δημιουργία οικονομικών καταστάσεων
 • Επίλυση εξειδικευμένων λογιστικών θεμάτων
 • Υπηρεσίες κοστολόγησης
 • Οργάνωση συστήματος cash flow
 • Τήρηση μισθοδοσίας
 • Επίλυση εξειδικευμένων εργατικών θεμάτων
 • Εκδοση φορολογικών δηλώσεων
 • Φορολογικές συμβουλές σε εξειδικευμένα θέματα
 • Τακτοποίηση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
 • Ίδρυση και εκκαθάριση εταιριών
 • Συγχωνεύσεις εταιριών
 • Παρακολούθηση εξελίξεων εργασιακών, φοροτεχνικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων