Ανασχεδιασμός οργάνωσης επιχειρήσεων / Reengineering

images 4

Στο σημερινό δυναμικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, ώστε να εξασφαλίζουν την επιβίωση  και ανάπτυξή τους.

Η συνεχής αναζήτηση για τη βελτιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών οδηγεί στην αναδιοργάνωση του περιβάλλοντος λειτουργίας της επιχείρησης.

Στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων επιτυγχάνεται :

  • μείωση κόστους
  • αύξηση της παραγωγικότητας
  • ικανοποίηση των αναγκών αγοράς

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι :

  •   η επανεξέταση των επιχειρησιακών λειτουργιών
  •   η εξεύρεση βελτιωμένων πρακτικών  και νέων μεθόδων
  •   η εφαρμογή  αναβαθμισμένων αλλά απλοποιημένων διαδικασιών

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας και καθορίζουμε κοινούς στόχους. Εξετάζουμε τις πιο κατάλληλες λύσεις, παρακολουθούμε την υλοποίησή τους και αξιολογούμε τα αποτελέσματα.