Ιδέες / Προτάσεις / Συνέργειες

Στην ONC έχουμε σαν στόχο να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των πελατών μας παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία μαζί σας και θα μας ενδιέφερε η γνώμη σας.

Θα ήταν πρόκληση για εμάς να συμβάλουμε στην υλοποίηση νέων ιδεών σας και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις προτάσεις σας ή σε ευκαιρίες αξιοποίησης συνεργειών.

Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο email: info@onc.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο : 210.60.96.450