Επιδοτούμενα Προγράμματα / Επενδυτικός Νόμος

BörseΟι εξειδικευμένοι και έμπειροι συνεργάτες της ΟNC εξετάζουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Παρέχονται υπηρεσίες για το σχεδιασμό ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα.

  • Μελέτες και σύνταξη επενδυτικών σχεδίων υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα
  • Διαχείριση των σχετικών έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες για ευρωπαϊκά προγράμματα και τον αναπτυξιακό νόμο
  • Τεχνικές και οικονομικές μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων
  • Υποστήριξη και διαχείριση υλοποίησης έργων