ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο έχει στόχο την εξοικείωση και ανάπτυξη γραμματέων / βοηθών διοίκησης στην εταιρική επικοινωνία, στις βασικές αρχές των δημοσίων σχέσεων, στην εταιρική ταυτότητα, την διαχείριση της εικόνας του γραφείου και στην αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες, ΜΜΕ, κ.α.

Η ανάπτυξη της θεματολογίας αποτελείται από α) την θεωρητική ανάλυση και β) τις πρακτικές εφαρμογές δια μέσου της διαλογικής συζήτησης και των εργαστηρίων, που αποσκοπούν στην μετάδοση και εμπέδωση γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Ρόλος – Καθήκοντα
• Αποτελεσματική Διαχείριση Γραφείου
• Καθορισμός των Στόχων
• Παρακίνηση για Δημιουργία Στόχων
• Διαχωρισμός πραγματικών από νευρωτικούς στόχους, από το ιδεατό στο πρακτικό
• Διαχείριση χρόνου και εμπειρίας για αύξηση της αποτελεσματικότητας
• Διαχείριση των αγχωτικών καταστάσεων – πώς να μείνετε ήρεμοι
• Συνεργασία Διευθυντή / Γραμματέως
• Βελτίωση και διαχείριση επιτυχημένης σχέσης με τον διευθυντή σας
• Ανάπτυξη παραγωγικής εργασιακής σχέσης με τον διευθυντή για δημιουργία νικήτριας ομάδα
• Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης
• Αύξηση της αποτελεσματικότητας με την ανάπτυξη των οργανωτικών δεξιοτήτων
• Πρόβλεψη των αναγκών και ανταπόκριση πριν να δημιουργηθεί η ανάγκη
• Καθορισμός προτεραιοτήτων
• Κατανόηση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των προτεραιοτήτων του διευθυντή
• Απαραίτητα στοιχεία για την καλή επικοινωνία
• Βήματα πως να επικοινωνείτε σωστά
• Κατανόηση των δυνατών σας σημείων και των σημείων που σας πιέζουν
• Αναγνώριση της διαδικασίας επικοινωνίας της εταιρίας
• Χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων επικοινωνίας
• Κτίσιμο σωστών σχέσεων με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
• Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών αποτελεσματικής ακρόασης
• Εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών ακρόασης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Γραμματείς διοίκησης
• Βοηθούς διευθύνσεως
• Γραμματείς τμημάτων
• Βοηθούς διαχείρισης έργου
• Γραμματείς από μετάθεση
• Γραμματείς με αλλαγή αρμοδιοτήτων ή αλλαγή αντικειμένου του διευθυντή τους και ομάδας του

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Εγχειρίδιο «Ανάπτυξη Αποτελεσματικών Γραμματέων / Βοηθών Διοίκησης»
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή, σε όσους ενδιαφέρονται
  • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Κασιμάτης Πέτρος : Έχει σύνθετη και μακροχρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ενηλίκων, στελεχών και ομάδων.
Με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού (1987, Ζυρίχη, Ελβετία) και κοινωνικού ψυχολόγου (1992, Ρουένη, Γαλλία), συνδυάζει στην επαγγελματική του πορεία την μεθοδολογική σκέψη και την ανθρωπιστική προσέγγιση. Ακολούθησε μεταπτυχιακή επιμόρφωση στους τομείς της συμβουλευτικής και ανάπτυξης, ειδικότερα την Gestalt σε Οργανισμούς, την Προσωποκεντρική Προσέγγιση κατά Rogers και την Συστημική Αναπαράσταση Οργανισμών κατά Hellinger.

Γιαννάκα Ντάνυ: Έχει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Εσωτερικής Επικοινωνίας για την ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας σε πολυεθνικό περιβάλλον. Εργάστηκε στην Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως ΑΕ (Coca-Cola Hellenic) και στην Frigoglass SA. Έχει ασχοληθεί με εκπαίδευση ενδοεταιρικών ομάδων σε θέματα επικοινωνίας καθώς και με mentoring γραμματέων. Έχει σπουδάσει Μηχανολογικό και Αρχιτεκτονικό σχέδιο και Δημόσιες Σχέσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ." μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/01/2015, 00:00