ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: Τα «μυστικά» των επιτυχημένων προτάσεων και διαχείρισης ευρωπαΐκών προγραμμάτων.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται στις Βρυξέλλες τεράστια κεφάλαια μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Πως μπορεί όμως να επωφεληθεί από τα κεφάλαια αυτά ένας οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός, κερδοσκοπικός ή μη)?

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκαλύψει τα «μυστικά» κατανόησης και πρόσβασης στα κεφάλαια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν στρατηγική για μακροχρόνιες χρηματοδότησεις και επιτυχία στον «κόσμο των Βρυξελλών».

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για όλο το πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ειδικότερα, θα μάθουν να αναγνωρίζουν ποια Προγράμματα είναι κατάλληλα για κάθε ανάγκη-περίσταση, πώς να «διαβάζουν» σωστά τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, πώς να εντοπίζουν τα κατάλληλα θέματα για τις προτάσεις τους, πώς να οργανώνουν – γράφουν – ελέγχουν και υποβάλλουν τις προτάσεις τους στις Βρυξέλλες, πώς να υλοποιούν – διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα προγράμματα (έργα) τους, πώς να διαπραγματεύονται και να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και πώς να οργανώνουν μια στρατηγική μακροχρόνιας χρηματοδότησης από τις Βρυξέλλες. Ο εισηγητής εκτιμά ότι στο σεμινάριο αυτό ο ενδιαφερόμενος κερδίζει γνώση που αντιστοιχεί σε περίπου 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Χρηματοδοτήσεις – Βρυξέλλες

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χάρτης Ευκαιριών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
• Στρατηγική επιλογής προσκλήσεων
• Πως «διαβάζουμε» τις προσκλήσεις

2. Σχεδιασμός – Συγγραφή – Υποβολή πρότασης

• Σχεδιασμός πρότασης
• Κεντρική ιδέα, στόχοι, συνάφεια, δράσεις, παραδοτέα, προϋπολογισμός, εταίροι
• Συγγραφή πρότασης
• Κατάρτιση τελικού προϋπολογισμού – Οικονομικό μέρος
• Κριτήρια αξιολόγησης – Τελικές διορθώσεις – Βελτιώσεις – Υποβολή Πρότασης

3. Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου

• Τεχνική υλοποίηση, οικονομική παρακολούθηση έργου
• Επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων έργου
• Οικονομικοί έλεγχοι, υποβολή εκθέσεων

4. Στρατηγική μακροχρόνιας χρηματοδότησης από τις Βρυξέλλες

• Ενημέρωση / Προώθηση / Δικτύωση (Lobbying)
• Αξιοποίηση τεχνογνωσίας, νέες ευκαιρίες
• Καριέρα στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην Ευρώπη

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε άτομα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. ως σύμβουλοι, υπάλληλοι δημοσίου ή πανεπιστήμιων και ερευνητικών κέντρων, ερευνητές, στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων, κ.λπ.). Επίσης, το σεμινάριο απευθύνεται και σε υφιστάμενα στελέχη – χειριστές Ευρωπαϊκών προγραμμάτων μικρής – μέσης εμπειρίας που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στη συνεργασία τους με τις «Βρυξέλλες».

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Το βιβλίο του εισηγητή «Πρακτικός Οδηγός Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δόικος Παύλος: Είναι σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εργάζεται στις Βρυξέλλες τα τελευταία χρόνια. Έχει υλοποιήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων με πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Πρακτικός Οδηγός Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: Τα "μυστικά" των επιτυχημένων προτάσεων και διαχείρισης ευρωπαΐκών προγραμμάτων." μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/01/2015, 00:00