ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ / Transfer Pricing.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο σεμινάριο αυτό θα ενημερωθούν τα αρμόδια στελέχη των επιχειρήσεων για το φορολογικό πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών που ισχύει στην Ελλάδα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτό. Θα δοθούν παραδείγματα για τις αλλοδαπές εταιρίες που έχουν θυγατρικές στην Ελλάδα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Τι είναι οι ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Η ανάγκη για τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Μέθοδοι τεκμηρίωσης
 • Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα
 • Τι είναι συνδεδεμένη επιχείρηση – παραδείγματα
 • Ποιοι έχουν υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών
 • Είδη συναλλαγών
 • Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης
 • Προθεσμίες ετησίων υποχρεώσεων
 • Ελεγχος επιχειρήσεων
 • Πρόστιμα – Κυρώσεις (για οικονομικές χρήσεις από 2012-2013 & 2014 και μετά)
 • Μέθοδοι τεκμηρίωσης
 • Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής» (“Comparable Uncontrolled Price-CUP”)
 • Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης μείον» (“Resale Price Minus-RPM”)
 • Μέθοδος του «κόστους συν κέρδος» (“Cost plus method”)
 • Μέθοδος του «επιμερισμού κέρδους» (“Profit Split”)
 • Μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής» (“Transactional Net Margin Method – TNMM)
 • Πρακτικά παραδείγματα κατάρτισης φακέλου και υποβολής συνοπτικού πίνακα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Οικονομικούς Διευθυντές, δ/ντες και προϊσταμένους λογιστηρίων και γενικά σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το Transfer Pricing.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Εγχειρίδιο «Ενδοομιλικές Συναλλαγές / Transfer Pricing».
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος : Έχει αξιοσημείωτη επαγγελματική εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής και διαθέτει σημαντικό συγγραφικό και εκπαιδευτικό έργο. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού "AccountancyGreece" και αρθρογραφεί στα σημαντικότερα οικονομικά περιοδικά και εφημερίδες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ / Transfer Pricing." μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/01/2015, 00:00