ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στον καιρό της κρίσης πολλές, μικρές και μεγάλες, επιχειρήσεις έχουν ισχυρές πιθανότητες επιβίωσης μέχρι να φτάσουν στο ξέφωτο της ανάπτυξης. Χρειάζονται όμως την υπομονετική στήριξη των πιστωτών τους. Και αυτή παρέχεται μόνο σε ολοκληρωμένα, τεκμηριωμένα και ρεαλιστικά, επιχειρηματικά σχέδια αναδιάρθρωσης. Ο κύκλος οργανωμένης παρέμβασης του πιστωτικού συστήματος της χώρας μας σε αυτή την προοπτική έχει ήδη ανοίξει.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τεχνικές κατάρτισης και παρουσίασης στους πιστωτές ενός τέτοιου ακαταμάχητου Επιχειρηματικού Σχεδίου, με δέσμευση σε στόχους και πειστικό αίτημα για πιστωτική στήριξη με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο (απόλυτα προσαρμοσμένο στις επιχειρησιακές δυνατότητες, αλλά και στις ανάγκες των πιστωτών).

 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εισαγωγή: Η έννοια και η αξία του επιχειρηματικού σχεδιασμού σε καιρό κρίσης – πλαίσιο στρατηγικής αναδιάρθρωσης
 • Η στρατηγική ανάλυση και ο στρατηγικός σχεδιασμός σε περιβάλλον ύφεσης στον επιχειρηματικό κύκλο ζωής – αναλύσεις PEST, KSFs, Porter
 • Ανάλυση και σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
 • Σχέδιο Μάρκετινγκ σε περιορισμένη καταναλωτική ζήτηση
 • Λειτουργικός και οργανωτικός ανασχεδιασμός – αναλύσεις VRIO, SERVO, αλυσίδας αξίας
 • Χρηματοοικονομική αυτοαξιολόγηση – είσοδος στον «μυστικό κόσμο» αξιολόγησης των επιχειρήσεων από τους πιστωτές – ανάλυση DuPont και στοχοθεσία αναδιάρθρωσης – νεκρό σημείο πωλήσεων και περιθώρια ασφάλειας
 • Διαχείριση Κεφαλαίων Κίνησης και Ταμειακών Ροών
 • Μεθοδολογία κατάρτισης χρηματοοικονομικών προβλέψεων με συμπερίληψη κόστους και νέων πόρων σχεδίου αναδιάρθρωσης – ανάλυση ευαισθησίας – υποστήριξη σεναρίου προς πιστωτές
 • Αξιολογικές πρακτικές & Σημεία Συναγερμού Πιστωτών
 • Πηγές και εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης σχεδίου – βασικές τεχνικές διαπραγμάτευσης όρων με πιστωτές
 • MoU & Stand – stillagreement στη 2η επιχειρηματική ευκαιρία
 • Case Study Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε επιχειρηματίες και επιχειρηματικά στελέχη, οικονομικά και μη, καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων, λογιστές, ακόμη και δικηγόρους, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε διαπραγματεύσεις δανειακών αναδιαρθρώσεων.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Εγχειρίδιο «Σχέδιο Επιχειρηματικής Αναδιάρθρωσης για Ρύθμιση Δανεισμού».
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παπαζαχαρίου Πέτρος: Απόφοιτος Οικονομικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και στη Συμβουλευτική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι πρόσφατα, με εξειδίκευση μεταξύ άλλων στην Επιχειρηματική Πίστη (ως αναλυτής επιχειρηματικών σχεδίων και αιτημάτων χρηματοδότησης μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων). Ταυτόχρονα με σημαντική μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση – επιμόρφωση στελεχών τόσο του τραπεζικού όσο και του επιχειρηματικού τομέα σε θέματα χρηματοδοτήσεων, διαχείρισης κινδύνων και επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης και αξιολόγησης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ." μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/01/2015, 00:00