ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / Energy Saving.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές εξοικονόμησης ενέργειας, με την ορθολογική χρήση της, μέσω παρακολούθησης, καταγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης πραγματικών δεδομένων μιας εγκατάστασης, θα αναλυθούν όλοι οι πιθανοί τρόποι εξοικονόμησης και θα παρουσιαστούν παραδείγματα (case studies) από μικρές και μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις με ποικιλία επεμβάσεων.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες

Θα έχουν ενημερωθεί:

 • Για τους τύπους, τις χρήσεις της ενέργειας
 • Για τα χαρακτηριστικά των «καταναλωτών» ενέργειας
 • Για την εξοικονόμηση και πως μπορεί να προκύψει
 • Για την ουσία των ενεργειακών μελετών και επιθεωρήσεων
 • Για τους ισχύοντες κανονισμούς, διατάγματα και τα διεθνή πρότυπα και την εφαρμογή τους

Θα γνωρίζουν:

 • Τις βασικές αρχές της ορθολογικής χρήσης
 • Την ορολογία των ενεργειακών θεμάτων
 • Τον τρόπο προσέγγισης κάθε τύπου κατανάλωσης
 • Τις βασικές αρχές των σχετικών κανονιστικών διατάξεων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η ενότητα

 • Ορισμοί / Αντικείμενο παρουσίασης
 • Μορφές ενέργειας – Πηγές
 • Παραγωγή – Μετατροπή ενέργειας
 • Χρήσεις – Καταναλωτές ενέργειας (χαρακτηριστικά, αποδόσεις, τεχνολογίες)
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Εξοικονόμηση μέσω συνδυασμένης χρήσης

2η ενότητα

 • Πηγές
 • Πρωτογενείς μορφές – Μεταροπές ενέργειας
 • Συμβατικές Πηγές – Απώλειες μετατροπής – Συντελεστής μετατροπής
 • Ισοζύγια Ενέργειας – Κατανομές
 • Τεχνολογίες χρήσης – Επιδόσεις συστημάτων
 • Καύσιμες ύλες (τύποι, θερμογόνος δύναμη, αποδόσεις)
 • Εξοικονόμηση στη χρήση και στην μετατροπή

3η ενότητα

 • Μέτρηση – Παρακολούθηση
 • Μετρήσεις – Τρόποι και Όργανα
 • Βαθμός Απόδοσης & Ειδική Κατανάλωση
 • Υπολογισμός Βασικής Γραμμής Κατανάλωσης (Baseline energy consumption)
 • Διαχείριση Ενέργειας – Εξοικονόμηση μέσω ορθολογικής διαχείρισης και τεχνολογικής επιθεώρησης

4η ενότητα

 • Τρόποι Δράσεων
 • Ενεργειακές Μελέτες (τύποι, χρόνος, προσπάθεια, αποτέλεσμα)
 • Σκοποί, Στόχοι, Σχέδια Δράσης
 • Παραγωγή – Συμπαραγωγή (CHP) – Τρι-παραγωγή (CHCP)
 • Εξοικονόμηση μέσω συμπαραγωγής (κύριοι παράγοντες εφαρμογής)
 • Το ISO 50001:2011 και η δράση του στην εξοικονόμηση
 • Συζήτηση επί των θεμάτων ενέργειας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στελέχη βιομηχανίας, διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών, υπευθύνους συντήρησης, τεχνικούς κάθε ειδικότητας και επιπέδου εμπειρίας (τεχνικοί, τεχνολόγοι, μηχανικοί, κλπ).
Διοικητικά και Οικονομικά στελέχη, κοστολόγους, διαχειριστές μονάδων (βιοτεχνιών, αποθηκών, logistic centers, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων, συγκροτημάτων μικτής χρήσης, μεταφορών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών μονάδων, κλπ)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Εγχειρίδιο «Εξοικονόμηση Ενέργειας / Energy Saving».
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γεωργούλας Κωνσταντίνος : Έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία ως μηχανικός σε μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα πολυεθνικής εταιρίας, ενεργοποιήθηκε σε έργα Re-engineering και εκπόνηση μελετών διαχείρισης. Είναι επιθεωρητής συστημάτων ISO (9001, 14001, 18001, 22000, 27001 & 50001).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / Energy Saving." μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/01/2016, 09:00 - 16:30