ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ / Crisis Management.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ένα εντατικό σεμινάριο 2 ημερών (12 ωρών) επαγγελματικής ανάπτυξης για στελέχη τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων καθώς και στελέχη εταιριών συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Το σεμινάριο καλύπτει την προετοιμασία για τον επικοινωνιακό χειρισμό κρίσεων που μπορεί να συμβούν σε κάθε μορφής επιχείρησης τόσο φυσικών όσο και εταιρικών (καταστροφών).
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο μαθαίνουν ένα σχέδιο αντιμετώπισης Κρίσεων. Μαθαίνουν την προετοιμασία για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τις κρίσεις, να αναγνωρίζουν όλες εκείνες τις προσωπικότητες που μπορούν να αναμιχθούν (προς όφελος της εταιρίας), τους προετοιμάζουν και κάνουν πρόβα στο σχέδιο αντιμετώπισης.

Μετά τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- καθορίζουν και να καταγράφουν τις πιθανές κρίσεις (για εταιρία –προϊόν -υπηρεσία)
- δημιουργούν και να οργανώνουν ομάδες διαχείρισης κρίσεων
- δημιουργούν σενάρια πιθανών καταστροφών
- δημιουργούν πλάνα για την αποφυγή πολύτιμου χρόνου, με την εμφάνιση κρίσεων
- να προετοιμάζουν επικοινωνιακό υλικό προς άμεση χρήση
- να συντονίζουν διαδικασίες με εμπλεκόμενους φορείς
- προβάρουν τους ρόλους τους σε πιθανή εμφάνιση κρίσεων
- να δημιουργούν εγχειρίδια αντιμετώπισης κρίσεων
- στοχεύουν μακροπρόθεσμα ανεξάρτητα από τον πανικό της εν ενεργεία υπάρχουσας κρίσης

Τα οφέλη όσων συμμετάσχουν :

- παρακολούθηση του πλέον σύγχρονου σεμιναρίου στην Μ. Βρετανία και στις ΗΠΑ σήμερα
- μια λεπτομερή περιγραφή για τον σχεδιασμό εγχειριδίου επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων στην εταιρία σας
- επαγγελματικές συμβουλές για την προετοιμασία της διοίκησης της εταιρίας σας για όλα όσα θα χρειαστούν σε περίοδο εμφάνισης κρίσεων
- ένα εγχειρίδιο του σεμιναρίου
- μία επαγγελματική προσέγγιση στον Επικοινωνιακό Χειρισμό των Κρίσεων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ημέρα 1η

9:00 – 11:00
Εισαγωγή στη Διαχείριση Κρίσεων . Σφαιρική προσέγγιση σε διεθνές επίπεδο. Ανατομία – Ορισμός Κρίσεων. Είδη κρίσεων, πηγές κρίσεων, επικίνδυνα σημεία για κάθε εταιρία και οργανισμό. Αξιολόγηση Κρίσεων. Απλές, σοβαρές, επικίνδυνες. Ομαδική άσκηση για την βεβαίωση της κατανόησης των κρίσεων.

11:00 Καφές

11:15 – 13:00
Συνέχεια της ομαδικής άσκησης. Αναγνωρίζοντας Πιθανές Κρίσεις. Σημεία Ελέγχου που προειδοποιούν για την επικινδυνότητα της κατάστασης. Πρόληψη και έλεγχος.

13:00 Γεύμα

13:00 – 15:00
Αναγνωρίζοντας Πιθανές Κρίσεις (συνέχεια. Ομαδική Άσκηση. Καταγραφή σημείων που πιθανόν να απειλούν τις εταιρίες τους. Προγραμματισμός Κρίσεων. Τι πρέπει να κάνουμε για την περίπτωση που θα εμφανιστεί τελικά η κρίση? Προετοιμασία και προγραμματισμός ενεργειών εκ των προτέρων. Στρατηγική Κρίσεων. Υψηλού ή χαμηλού προφίλ στρατηγική? Αποδοχή ή όχι της κρίσης? Ανθρώπινο ή όχι πρόσωπο?

15:00 Τσάι

15:15
Ομάδες Κοινού. Ποιοι βλάπτονται από τις κρίσεις? Ποιοι πρέπει να ξέρουν? Τι πρέπει να ξέρουν? Πώς θα το μάθουν? Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Ποιος χειρίζεται μια κρίση? Ποιος ελέγχει τι? Ποιος μιλάει και ενημερώνει τους δημοσιογράφους και το κοινό? Ομαδική Άσκηση. Καταγραφή των κοινών κάθε εταιρίας και οργανισμού από τους συμμετέχοντες για τις εταιρίες τους. Προτάσεις για πρόσωπα που θα αποτελέσουν την ομάδα διαχείρισης κρίσεων.

16:30 Τέλος πρώτης ημέρας

Ημέρα 2η

9:00 Πρωινός Καφές

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων . Το εγχειρίδιο που περιέχει όλες τις διαδικασίες και τα συστήματα επικοινωνίας κατά την διάρκεια κρίσεων. Δελτία τύπου, διαφημίσεις και καταγεγραμμένες ομαδοποιημένες πιθανές κρίσεις. Ατομικό Kit. Για κάθε μέλος της ομάδας διαχείρισης κρίσεων. τι περιέχει, ποιος το έχει, που πρέπει να βρίσκεται? Εταιρικές Πληροφορίες. Τι πληροφορίες πρέπει να δίνονται κάθε φορά? Εταιρικές, οικονομικές, προϊοντικές. Ομαδική Άσκηση. Προετοιμασία των συμμετεχόντων για εφαρμογή των γνώσεων του παραπάνω κεφαλαίου στην εταιρία τους.

11:00 Καφές

11:15 – 13:00
Συνέχεια της ομαδικής άσκησης. Το Internet στις κρίσεις. Ποιος είναι ο ρόλος του? Τι προετοιμασία θα πρέπει να έχει υπάρξει? Πώς μπορεί να βοηθήσει δραματικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο της διαχείρισης των κρίσεων. Εφαρμόζοντας τα πλάνα κρίσεων . Η κρίση ήρθε ! είμαστε προετοιμασμένοι! Εφαρμόστε αυτά που έχετε προετοιμάσει. Πώς?

13:00 Γεύμα

13:30 –15:00
Εφαρμόζοντας τα πλάνα κρίσεων.Ομαδική Άσκηση – Παρουσίαση Case Study.Σχολιασμός.
Προγραμματισμός μετά από την Κρίση. Η κρίση τελείωσε. Την χειριστήκαμε. Τι κάνουμε από εκείνο το σημείο και μετά ? Πώς θα απαλύνουμε τον πόνο? Θα σβήσουμε τις μνήμες?

15:00 Τσάι

15:15-16:00:30
Μερικά σημεία Αναφοράς.Σχέσεις με τα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια των κρίσεων. Πρακτικοί κανόνες για την σχέση των εταιριών και οργανισμών με τα ΜΜΕ σε περίοδο κρίσεων και όχι μόνο

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

- σε κάθε επαγγελματία (σύμβουλο ή στέλεχος) του χώρου του μάρκετινγκ, της εταιρικής επικοινωνίας, της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων των πωλήσεων καθώς και σε κάθε στέλεχος που ασχολείται επαγγελματικά με την εταιρική επικοινωνία

- σε Δ. Συμβούλους, Γ. Διευθυντές, Προέδρους, Πολιτικούς

- σε επιχειρηματίες

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Εγχειρίδιο «Διαχείριση Κρίσεων / Crisis Management».
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Καραθάνος Γιώργος : Είναι σύμβουλος επικοινωνίας στο Crisis Management και Media Trainer. Είναι εγκεκριμένος Life & Business Coach (Σύμβουλος Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης), επίσημος αντιπρόσωπος της Irish Academy of PR για Ελλάδα και Κύπρο, επιστημονικός συνεργάτης (συγγραφέας και εκπαιδευτής) εκπαίδευσης Distance Learning & KEK του ΕΚΠΑ (Πανεπιστήμιο Αθηνών), αποκλειστικός πιστοποιημένος εισηγητής των σεμιναρίων του Henshall Centre, Μ. Βρετανία, για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, λέκτωρ της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και συγγραφέας σε θέματα επικοινωνίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ / Crisis Management." μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/01/2015, 00:00