ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ / Achieving Goals and Managing Time.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ένα εντατικό σεμινάριο 1 ημέρας (8 ωρών) για επαγγελματίες μέσω του οποίου θα βρείτε τι θέλετε και πώς θα το αποκτήσετε.
Στο σεμινάριο θα μάθετε την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση περιορισμένου χρόνου με την θέσπιση καθαρών προσωπικών στόχων. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να επικεντρώνουν στα πραγματικά ζητούμενα, να θέτουν προτεραιότητες και να λαμβάνουν αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο μαθαίνουν να αναπτύσσουν την προσωπική τους ικανότητα στην θέσπιση και επίτευξη προσωπικών στόχων. Συνδυάζει αποδεδειγμένες τεχνικές θέσπισης στόχων με πρακτικές στρατηγικές του time management. Όλοι οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να δίνουν προτεραιότητες στις ενέργειές τους. Πετυχαίνουν περισσότερα με λιγότερο άγχος. Μαθαίνουν την διαφοροποίηση ανάμεσα στο σημαντικό και στο επείγον και να προσαρμόζουν τον χρόνο τους ανάλογα.

Οι υποψήφιοι μαθαίνουν να :
- δημιουργούν φόρμες που στηρίζονται σε εκείνα που επιθυμούν
- κινητοποιούνται και αξιολογούν τις αλλαγές
- κινητοποιούν τους εαυτούς τους και τους άλλους
- κατανοούν τις διαφορετικές κατηγορίες χρόνου και να αναγνωρίζουν τι είναι επείγον, σημαντικό ή και καθημερινό έργο
- αναπτύσσουν την γνώση τους για τον καθημερινό αντιπαραγωγικό χρόνο
- μαθαίνουν να ενεργούν αποτελεσματικότερα με την χρήση απλών πρακτικών στρατηγικών
- να ενεργοποιήσουν την δική τους προσωπική στρατηγική time management, στηριζόμενη στην επίτευξη των δικών τους στόχων.

Η μέθοδος :
Το σεμινάριο είναι εντατικό και πρακτικό. Υπάρχουν σχεδιασμένα παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή αγορά τα οποία εφαρμόζονται σε όλους τους συμμετέχοντες υπό μορφή ομάδων για την εφαρμογή όλων όσων διδάσκονται.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται για την άμεση εφαρμογή της ύλης από τους συμμετέχοντες
Τα οφέλη όσων συμμετάσχουν :
- παρακολούθηση του πλέον σύγχρονου σεμιναρίου στην Μ. Βρετανία και στις ΗΠΑ σήμερα
- μία σειρά πρακτικών για την αλλαγή της ζωής σας
- ένα κατανοητό εγχειρίδιο για μελλοντικές αναφορές
- μια πλήρη κατανόηση της αποτελεσματικής χρήσης του περιορισμένου χρόνου
- μια βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών σας
- αποδεδειγμένες μεθόδους για την ανάπτυξη της αποτελεσματικότητάς σας
- πρακτικές ασκήσεις για την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων σας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Εγχειρίδιο «Επίτευξη Στόχων και Εξοικονόμηση Χρόνου / Achieving Goals & Managing Time».
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Καραθάνος Γιώργος : Είναι σύμβουλος επικοινωνίας στο Crisis Management και Media Trainer. Είναι εγκεκριμένος Life & Business Coach (Σύμβουλος Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης), επίσημος αντιπρόσωπος της Irish Academy of PR για Ελλάδα και Κύπρο, επιστημονικός συνεργάτης (συγγραφέας και εκπαιδευτής) εκπαίδευσης Distance Learning & KEK του ΕΚΠΑ (Πανεπιστήμιο Αθηνών), αποκλειστικός πιστοποιημένος εισηγητής των σεμιναρίων του Henshall Centre, Μ. Βρετανία, για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, λέκτωρ της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και συγγραφέας σε θέματα επικοινωνίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ / Achieving Goals and Managing Time." μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/01/2015, 00:00