Εγκατάσταση συστημάτων Budgeting / Μanagement Reporting

 

images 11Η διοίκηση της επιχείρησης και τα ηγετικά στελέχη είναι σημαντικό να έχουν την έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα.

Η εγκατάσταση συστημάτων Budgeting και Management Reporting έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία τακτικών αναφορών, τη πρόβλεψη της εξέλιξης βασικών μεγεθών, τη παρακολούθηση του προϋπολογισμού και τη διαμόρφωση του κατάλληλου πλάνου ενεργειών.

Στόχος είναι η άμεση λήψη των κατάλληλων αποφάσεων για την αλλαγή πορείας που θα έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη του ετήσιου πλάνου της εταιρείας.