ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΧΕΩΝ – Managing P.R. Campaigns.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ένα εντατικό σεμινάριο 2 ημερών (16 ωρών) επαγγελματικής ανάπτυξης για στελέχη τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων καθώς και στελέχη εταιριών συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Το σεμινάριο καλύπτει την δημιουργία ενός επαγγελματικού πλάνου προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων καθώς και την υλοποίησή του.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο μαθαίνουν την προετοιμασία ενός γραπτού πλάνου Δημοσίων Σχέσεων καθώς και την επαγγελματική του εφαρμογή σε συνάρτηση με τον χρόνο και τον προϋπολογισμό.

Οι υποψήφιοι μαθαίνουν να :
- δομούν και να συγγράφουν ένα πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων
- σχετίζουν τους στόχους των Δημοσίων Σχέσεων με τους εμπορικούς σκοπούς του οργανισμού-εταιρίας – προϊόντος- υπηρεσίας
- καταμερίζουν την στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων σε τομείς έργου, καθένα από αυτούς σε υλοποιήσιμους στόχους
- διοικούν τη δημιουργική διαδικασία με υλοποιήσιμες ιδέες
- υπολογίζουν ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς για υλοποίηση των επί μέρους έργων
- προσφέρουν κίνητρα για την διοίκηση του προσωπικού του έργου για την αποτελεσματική υλοποίηση
- αξιολογούν τα αποτελέσματα του προγράμματος

Η μέθοδος :
Το σεμινάριο είναι εντατικό και πρακτικό. Υπάρχουν σχεδιασμένα παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή αγορά τα οποία εφαρμόζονται σε όλους τους συμμετέχοντες υπό μορφή ομάδων για την εφαρμογή όλων όσων διδάσκονται.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται για την άμεση εφαρμογή της ύλης από τους συμμετέχοντες.

Τα οφέλη όσων συμμετάσχουν :
- παρακολούθηση του πλέον σύγχρονου σεμιναρίου στην Μ .Βρετανία και στις ΗΠΑ σήμερα
- μια λεπτομερή περιγραφή για την οργάνωση επαγγελματικών προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων
- μέθοδοι για δημιουργική εφαρμογή
- ένα εγχειρίδιο για Διοίκηση Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων
- απλές οδηγίες διοίκησης προσωπικού Δημοσίων Σχέσεων
- πρακτικά συστήματα αναφοράς
- ένα επαγγελματικό αυστηρά σχεδιασμένο πρόγραμμα για την Διοίκηση Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πρώτη Ημέρα :
Α. Δομή ενός πλάνου Δημοσίων Σχέσεων : Πώς να σχεδιάσετε και να καταγράψετε ένα πρόγραμμα ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων το οποίο να έχει την υποστήριξη της διοίκησης και να οδηγεί το προσωπικό
Β. Καθορισμός Στρατηγικής Καμπάνιας : Πως οι Δημόσιες Σχέσεις συμβάλλουν στην εταιρική στρατηγική.
Γ. Η φύση της εταιρικής Επικοινωνίας : Η μαζική ψυχολογία. Οι διαφορές ανάμεσα στην εταιρική προσωπικότητα, ταυτότητα και εικόνα.
Δ. Δημιουργία Πλάνων Δημοσίων Σχέσεων : Πως προσαρμόζουμε μία στρατηγική επικοινωνίας σε διαφανείς, εφικτούς στόχους μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Καθορισμός Χρονοδιαγραμμάτων.
Ε. Καθορισμός Προϋπολογισμού : Προϋπολογισμός Χρόνου και Χρήματος. Πως τα υπολογίζουμε. Προετοιμασία για το απρόβλεπτο

Δεύτερη Ημέρα :
Α. Οργάνωση και κινητοποίηση του προσωπικού : Πως μπορούμε να διοικήσουμε το προσωπικό μας έτσι ώστε να μπορέσει με ευχαρίστηση να παράγει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, τόσο σε επίπεδο προσωπικό όσο και σε επίπεδο ομάδας.
Β. Παρουσίαση Μεθόδων οι οποίες οδηγούν αποδεδειγμένα σε σε καλές και δημιουργικές ιδέες.
Γ. Στοχοθέτηση : Πως ταιριάζουμε τις εργασίες με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Χρονοδιαγράμματα. Αμφίδρομη επικοινωνία.
Δ. Συστήματα Ελέγχου : Πως σχεδιάζουμε συστήματα αναφοράς τα οποία λειτουργούν. Απλοί κανόνες ελέγχου για την μεγαλύτερη απόδοση.
Ε. Αποτελέσματα Αξιολόγησης : Αναγνώριση των διαφορών ανάμεσα στην ολοκληρωμένη εργασία και στην επίτευξη των στόχων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Εγχειρίδιο «Διοίκηση Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων – Managing P.R. Campaigns».
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

 

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Καραθάνος Γιώργος : Είναι σύμβουλος επικοινωνίας στο Crisis Management και Media Trainer. Είναι εγκεκριμένος Life & Business Coach (Σύμβουλος Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης), επίσημος αντιπρόσωπος της Irish Academy of PR για Ελλάδα και Κύπρο, επιστημονικός συνεργάτης (συγγραφέας και εκπαιδευτής) εκπαίδευσης Distance Learning & KEK του ΕΚΠΑ (Πανεπιστήμιο Αθηνών), αποκλειστικός πιστοποιημένος εισηγητής των σεμιναρίων του Henshall Centre, Μ. Βρετανία, για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, λέκτωρ της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και συγγραφέας σε θέματα επικοινωνίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΧΕΩΝ – Managing P.R. Campaigns." μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/01/2015, 00:00