Στελέχη & Συνεργάτες

Δόικος Παύλος

Δόικος Παύλος Είναι σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εργάζεται στις Βρυξέλλες τα τελευταία χρόνια. Έχει υλοποιήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων με πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Πρακτικός Οδηγός Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Κασιμάτης Πέτρος

Κασιμάτης Πέτρος Έχει σύνθετη και μακροχρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ενηλίκων, στελεχών και ομάδων. Με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού (1987, Ζυρίχη, Ελβετία) και κοινωνικού ψυχολόγου (1992, Ρουένη, Γαλλία), συνδυάζει στην επαγγελματική του πορεία την μεθοδολογική σκέψη και την ανθρωπιστική προσέγγιση. Ακολούθησε μεταπτυχιακή επιμόρφωση στους τομείς της συμβουλευτικής και ανάπτυξης, ειδικότερα την Gestalt σε Οργανισμούς, την Προσωποκεντρική Προσέγγιση κατά Rogers και την Συστημική Αναπαράσταση Οργανισμών κατά Hellinger.

Γιαννάκα Ντάνυ

Γιαννάκα Ντάνυ Έχει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Εσωτερικής Επικοινωνίας για την ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας σε πολυεθνικό περιβάλλον. Εργάστηκε στην Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως ΑΕ (Coca-Cola Hellenic) και στην Frigoglass SA. Έχει ασχοληθεί με εκπαίδευση ενδοεταιρικών ομάδων σε θέματα επικοινωνίας καθώς και με mentoring γραμματέων. Έχει σπουδάσει Μηχανολογικό και Αρχιτεκτονικό σχέδιο και Δημόσιες Σχέσεις.

Γεωργούλας Κωνσταντίνος

Γεωργούλας Κωνσταντίνος Έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία ως μηχανικός σε μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα πολυεθνικής εταιρίας, ενεργοποιήθηκε σε έργα Re-engineering και εκπόνηση μελετών διαχείρισης. Είναι επιθεωρητής συστημάτων ISO (9001, 14001, 18001, 22000, 27001 & 50001).

Καραθάνος Γιώργος

Καραθάνος Γιώργος Είναι σύμβουλος επικοινωνίας στο Crisis Management και Media Trainer. Είναι εγκεκριμένος Life & Business Coach (Σύμβουλος Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης), επίσημος αντιπρόσωπος της Irish Academy of PR για Ελλάδα και Κύπρο, επιστημονικός συνεργάτης (συγγραφέας και εκπαιδευτής) εκπαίδευσης Distance Learning & KEK του ΕΚΠΑ (Πανεπιστήμιο Αθηνών), αποκλειστικός πιστοποιημένος εισηγητής των σεμιναρίων του Henshall Centre, Μ. Βρετανία, για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, λέκτωρ της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και συγγραφέας σε θέματα επικοινωνίας.