Γιαννάκα Ντάνυ

Έχει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Εσωτερικής Επικοινωνίας για την ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας σε πολυεθνικό περιβάλλον. Εργάστηκε στην Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως ΑΕ (Coca-Cola Hellenic) και στην Frigoglass SA. Έχει ασχοληθεί με εκπαίδευση ενδοεταιρικών ομάδων σε θέματα επικοινωνίας καθώς και με mentoring γραμματέων. Έχει σπουδάσει Μηχανολογικό και Αρχιτεκτονικό σχέδιο και Δημόσιες Σχέσεις.