Δόικος Παύλος

Ο κ. Παύλος Δόικος εργάζεται ώς σύμβουλος περιβαλλοντικής διαχείρισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Ελλάδα απο το 1992. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ και τη Σουηδία σχετικές με το περιβάλλον. Είναι συγγραφέας 2 βιβλίων σχετικά με Ευρωπαϊκά Προγράμματα και έχει υλοποιήσει με επιτυχία από το 2008 πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει συνεργαστεί τόσο με δημόσιους όσο και με ιδιωτικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδας για τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τις χρηματοδοτήσεις και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος επιτροπής εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρηματοδοτικο μηχανισμό JESSICA που εστιάζεται στις βιώσιμες επενδύσεις. Τα τελευταία χρόνια ο κ. Δόικος δραστηριοποιείται στις Βρυξέλλες.