Άρθρα συνεργατών και πελατών

Ποιους συμφέρει η νέα ρύθμιση των 100 δόσεων

Πολλούς κερδισμένους και σχεδόν κανέναν χαμένο έχει η νέα μορφή της ρύθμισης των 100 δόσεων. Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην εφορία, είτε έχουν είτε δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, μπορούν να ενταχθούν σε νέα μορφή της ρύθμισης των 100 δόσεων η οποία φέρει πολλές βελτιώσεις σε σχέση με την ισχύουσα μορφή της. Ας δούμε ποιους συμφέρει να ενταχθούν στις «νέες 100 δόσεις»:

Οι 25 προτάσεις για μια νέα βιομηχανική Πολιτική

Οι 22 σημαντικές φορολογικές αλλαγές από 01/01/2015

1. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 20/12/2015. Παρετάθη μέχρι 20/12/2015 η προθεσμία για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας με καινούργια αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ. μέχρι 2.000 κ.ε. Η ρύθμιση αφορά αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι και 31/12/2001 (σήμερα αφορά αυτοκίνητα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2000).

Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου - Πώς θα δικαιολογείτε τα «μετρητά» στους φορολογικούς ελέγχους

Περαιτέρω εξηγήσεις για τον τρόπο εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου δίνει με εγκύκλιό της η γ.γ Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαίδου. Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου, αποσκοπούν στο να εντοπιστούν εισοδήματα τα οποία ουδέποτε έχουν αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις ενώ για να τα εντοπίσουν, οι φορολογικές αρχές καταγράφουν τα υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων, τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι ελεγχόμενοι σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κλπ, ακόμη και τα μετρητά που κατά δήλωσή τους έχουν στη διάθεσή τους οι ελεγχόμενοι.

Κάτοικοι Εξωτερικού - Σχετικές διατάξεις και νομολογία

N2238/1994 Άρθρο 2 παρ.1 1. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του. Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά.