Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου – Πώς θα δικαιολογείτε τα «μετρητά» στους φορολογικούς ελέγχους

Περαιτέρω εξηγήσεις για τον τρόπο εφαρμογής  των έμμεσων τεχνικών ελέγχου δίνει με εγκύκλιό της η γ.γ Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαίδου. Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου, αποσκοπούν στο να εντοπιστούν εισοδήματα τα οποία ουδέποτε έχουν αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις ενώ για να τα εντοπίσουν, οι φορολογικές αρχές καταγράφουν τα υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων, τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι ελεγχόμενοι σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κλπ, ακόμη και τα μετρητά που κατά δήλωσή τους έχουν στη διάθεσή τους οι ελεγχόμενοι.

Με δεδομένη την ιδιαιτερότητα των μετρητών, η γ.γ Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε τη διευκρινιστική εγκύκλιο προκειμένου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών να ακολουθούν ενιαία τακτική.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει:

«Αν ο ελεγχόμενος/νη, ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, δηλώνουν ότι την 31/12/1999 κατείχαν υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή και επενδυτικά προϊόντα (μετοχές ,ομόλογα, repos έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία κ.λπ.) ή και ακίνητα και εφόσον αποδεικνύεται η κατοχή τους από επίσημα δικαιολογητικά (έγγραφα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αναλυτική κίνηση της μερίδας του από το Χ.Α., πινάκια ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο κ.λπ.), τότε, για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των υπολοίπων των τραπεζικών καταθέσεων την 31/12/1999, θα αναγράφεται δε στην ένδειξη «Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών λογαριασμών στην έναρξη της πρώτης ελεγχομένης χρήσης» χωρίς να διερευνάται η ύπαρξη πραγματικού διαθέσιμου κεφαλαίου προηγούμενων ετών (1999 και παλαιοτέρα).

Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος , ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, δηλώνουν ότι την 31/12/1999 έχουν στην κατοχή τους εκτός των ανωτέρω και μετρητά, για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών, θα ελέγχεται αν το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο των προηγούμενων ετών (1999 και παλαιοτέρα), είναι μικρότερο από το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων και των δηλωθέντων μετρητών, τότε τα δηλωθέντα μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ή θα περιορίζονται αναλόγως».

 

Πηγή: www.naftemporiki.gr