Σεμινάρια

MANAGEMENT REPORTING - Σύστημα Αξιολόγησης & Ελέγχου της Επιχείρησης

MANAGEMENT REPORTING - Σύστημα Αξιολόγησης & Ελέγχου της Επιχείρησης ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Οι διοικούντες κάθε επιχείρησης θέλουν να γνωρίζουν πως εξελίσσονται τα οικονομικά της μεγέθη, να έχουν ολοκληρωμένη και σωστή πληροφόρηση κατά την διάρκεια της χρονιάς, η οποία θα τους βοηθήσει στο να παίρνουν τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις και να έχουν τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει τον τρόπο...
Περισσότερα →
Τρί. 7 Σεπ. 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Όλες οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν κάθε μέρα οι διοικούντες και τα στελέχη κάθε επιχείρησης εμπεριέχουν οικονομικά μεγέθη και έννοιες, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν τα στοιχεία και τα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, να μπορούν να παίρνουν τις αποφάσεις...
Περισσότερα →
Τρί. 14 Σεπ. 2021

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις, να εντοπίσουν τα κρίσιμα σημεία και να αποκτήσουν τις γνώσεις που θα τους είναι απαραίτητες στο να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν οι ισολογισμοί και οι υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΛΠ και ΔΛΠ....
Περισσότερα →
Τρί. 21 Σεπ. 2021

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Στο σεμινάριο αυτό παρέχονται βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών και σε όσα στελέχη επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση της λογιστικής και της λειτουργίας του λογιστηρίου μιας σύγχρονης επιχείρησης, που θα τους βοηθήσει στην καριέρα τους ή στην αλλαγή πορείας Θα γίνει παρουσίαση των βασικών στοιχείων και ανατροπών...
Περισσότερα →
Τρί. 28 Σεπ. 2021