ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις, να εντοπίσουν τα κρίσιμα σημεία και να αποκτήσουν τις γνώσεις που θα τους είναι απαραίτητες στο να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις.

Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν οι ισολογισμοί και οι υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΛΠ και ΔΛΠ. Χρησιμοποιώντας έναν Ισολογισμό με την μορφή case study, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των βασικότερων αριθμοδεικτών απόδοσης με έμφαση στην ερμηνεία και εμβάθυνσή τους. Θα εντοπισθούν τα κρίσιμα σημεία των οικονομικών καταστάσεων τα οποία φανερώνουν ατασθαλίες ή λάθη και τέλος θα παρουσιασθούν και θα εξηγηθούν εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών και θα προσδιορισθεί η επίδρασή τους στα αποτελέσματα της επιχείρησης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Ποιες είναι οι Oικονομικές Kαταστάσεις κατά ΕΛΠ και ΔΛΠ
• Παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις
• Σημαντικές έννοιες και όροι όπως: Contribution Margin, EBITDA, Κεφάλαιο Κίνησης, Ρευστότητα, Καθαρή Θέση
• Αριθμοδείκτες Οικονομικής Απόδοσης
• Ποιοί είναι οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες και ποιά η χρησιμότητά τους
• Μέτρηση αποδοτικότητας της επιχείρησης
• Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης
• Κρίσιμα σημεία των Οικονομικών Καταστάσεων που φανερώνουν ατασθαλίες ή λάθη
• Τι φανερώνει, αλλά και τι δεν αποκαλύπτει η ανάλυση των Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
• Ταμειακές ροές ως εργαλείο ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων
• Παρουσίαση της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή και πως αυτή επηρεάζει την ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς και Οικονομικούς Διευθυντές, λοιπά στελέχη επιχειρήσεων και αναλυτές οικονομικών καταστάσεων, οι οποίοι χρειάζεται να αναλύσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Εγχειρίδιο «Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με χρήση Αριθμοδεικτών»
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Εφαρμογή σε Excel αυτόματου υπολογισμού αριθμοδεικτών για κάθε επιχείρηση
  • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής: 290 Ευρώ
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, και στην τρίτη και άνω συμμετοχές 20%
Σε φοιτητές και ανέργους παρέχεται έκπτωση 50%

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.
Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0026.91.0201.568.322
ΙΒΑΝ: GR18.0260.0260.0009.1020.1568.322

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ:


Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.60.96.450

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νεοφύτου Ορθόδοξος : Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών, καθώς επίσης και ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων στις κατευθύνσεις Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα Χρηματοοικονομικά Θέματα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τις Ενοποιήσεις Ισολογισμών, την Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, το BUDGETING και το MANAGEMENT REPORTING.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ" μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • κατεβάζοντας τη Δήλωση Συμμετοχής και στέλνοντάς την συμπληρωμένη στο email: seminars@onc.gr ή στο fax: 210.60.96.840, ή
  • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450, ή
  • συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Your password must be at least 6 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Ημερομηνία: 10/09/2024, 09:00 - 17:00


Τοποθεσία
CROWNE PLAZA HOTEL
Michalakopoulou 50
Athens

Loading Map....