MANAGEMENT REPORTING – Σύστημα Αξιολόγησης & Ελέγχου της Επιχείρησης

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι διοικούντες κάθε επιχείρησης θέλουν να γνωρίζουν πως εξελίσσονται τα οικονομικά της μεγέθη, να έχουν ολοκληρωμένη και σωστή πληροφόρηση κατά την διάρκεια της χρονιάς, η οποία θα τους βοηθήσει στο να παίρνουν τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις και να έχουν τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει τον τρόπο οργάνωσης μίας σύγχρονης επιχείρησης. Ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό (BUDGET), ακολουθεί η παρουσίαση της κατάρτισης του συστήματος MANAGEMENT REPORTING, παρουσιάζοντας και αναλύοντας μαζί με τους συμμετέχοντες, μία προς μία όλες τις σχετικές οικονομικές αναφορές. Το σεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στην παρούσα οικονομική συγκυρία, όπου είναι εμφανής η ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και σε βάθος ανάλυση, αξιολόγηση και έλεγχο των οικονομικών μεγεθών κάθε επιχείρησης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Εισαγωγή στον Προϋπολογισμό – BUDGET. Πότε καταρτίζεται και τι περιλαμβάνει
• Οι προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο προϋπολογισμό, τα οφέλη, τα είδη και οι πιθανοί λόγοι αποτυχίας
• Ποια είναι η διαφορά διοικητικής και χρηματοοικονομικής λογιστικής
• Εισαγωγή στο Management Reporting. Οι βασικές Αρχές και τα Οφέλη
• Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα Reporting
Κατάρτιση Αναφορών :
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Profit & Loss statement)
- P&L ανά προϊόν / πελάτη / περιοχή
- Δαπάνες (Διοίκηση / Διάθεση / Παραγωγή)
- Ταμειακές Ροές (Cash Flow Statement)
- Απαιτήσεις πελατών (Credit / Aging Report)
- Δάνεια (Loan report, επιτόκια, εξασφαλίσεις)
- Παραγωγές (report ανά γραμμή παραγωγής και δείκτες απόδοσης)
- Αποθέματα (Inventory report ανά κατηγορία και δείκτες διαχείρισης)
- Report επενδύσεων (Capital Expenditure – CAPEX)
- Πωλήσεις / Marketing (πωλήσεις ανά κωδικό, προϊόν και περιοχή. Εξυπηρέτηση πελατών, Παραγγελίες και Stock Outs)
- Ανθρώπινο Δυναμικό (Reports ατόμων / υπερωριών)
- Αναφορές παρακολούθησης έργων (Project Reports)
- Ημερήσιες αναφορές (Daily Reports)
- Εξωτερικό περιβάλλον (μερίδια αγοράς,αξιολόγηση ανταγωνισμού)
- Ισολογισμός
• Αριθμοδείκτες, ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί, ποια η χρησιμότητά τους, ποιους δείκτες θα επιλέξει η εταιρεία να παρακολουθεί διαχρονικά σαν μέτρο απόδοσης, παραγωγικότητας και ελέγχου
• Ανάλυση κερδοφορίας προϊόντων και οι έννοιες του Contribution Margin και του EBITDA
• Έλεγχος αποκλίσεων (Variance Analysis), προσδιορισμός των αιτιών των αποκλίσεων μεταξύ πραγματικών, περσινών και προϋπολογισθέντων μεγεθών
• Pareto Analysis σαν μέθοδος γρήγορης βελτίσης των αποτελεσμάτων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Επιχειρηματίες, Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές, Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους και Στελέχη Λογιστηρίων, Υπεύθυνους Λογιστικών Γραφείων, οι οποίοι θέλουν να μάθουν πως οργανώνεται μία επιχείρηση, ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό (BUDGET), μέχρι την βήμα προς βήμα οργάνωση του συστήματος MANAGEMENT REPORTING.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Εγχειρίδιο «Management Reporting – Σύστημα Αξιολόγησης & Ελέγχου της Επιχείρησης».
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής: 290 Ευρώ
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, και στην τρίτη και άνω συμμετοχές 20%
Σε φοιτητές και ανέργους  παρέχεται έκπτωση 50%

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.
Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0026.91.0201.568.322
ΙΒΑΝ: GR18.0260.0260.0009.1020.1568.322

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ:


Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.60.96.450

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νεοφύτου Ορθόδοξος : Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών, καθώς επίσης και ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων στις κατευθύνσεις Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα Χρηματοοικονομικά Θέματα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τις Ενοποιήσεις Ισολογισμών, την Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, το BUDGETING και το MANAGEMENT REPORTING.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "MANAGEMENT REPORTING - Σύστημα Αξιολόγησης & Ελέγχου της Επιχείρησης" μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • κατεβάζοντας τη Δήλωση Συμμετοχής και στέλνοντάς την συμπληρωμένη στο email: seminars@onc.gr ή στο fax: 210.60.96.840, ή
  • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450, ή
  • συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Your password must be at least 6 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Ημερομηνία: 01/06/2021, 09:00 - 17:00


Τοποθεσία
CROWNE PLAZA
Michalakopoulou 50
Athens

Loading Map....