Συνέντευξη με τον εισηγητή του σεμιναρίου κ. Πέτρο Παπαζαχαρίου: Σχέδιο Επιχειρηματικής Αναδιάρθρωσης για ρύθμιση Δανεισμού

Ερώτηση: Πόσο εφικτή είναι η κατάρτιση BusinessPlan σε ένα απόλυτα ρευστό σκηνικό;

Π.Π.:Είναι ακριβώς η ρευστότητα των συνθηκών που επιβάλλει το σχεδιασμό και «απαγορεύει» τον αυτοσχεδιασμό. Μακριά από κάθε αλαζονική βεβαιότητα η επιχειρηματική επιβίωσήμας εξαρτάται από την προσεκτική (και έγκαιρη) ανίχνευση δυνατοτήτων και εναλλακτικών επιλογών. Θα απαιτηθεί να καταρτίσουμε και να παρουσιάσουμε πειστικά σενάρια προβλέψεων και αναλύσεις ευαισθησίας των παραδοχών τους. Αυτονόητα θα οργανώσουμε τη στενή παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου και διαδικασίες διαρκούς ανασχεδιασμού, αλλά χωρίς την αρχή δεν υπάρχει και συνέχεια.

Ερώτηση:ΈναBusinessPlan αναδιάρθρωσης απευθύνεται κυρίως στους πιστωτές;

Π.Π.:Η κατάρτιση ενός BusinessPlanπρέπει να είναι πάνω από όλα μια διαδικασία συλλογικής επεξεργασίας των στελεχών μιας επιχείρησης, με κατάληξη σε αυτοεπίγνωση και θεραπευτική αγωγή στα διαπιστωμένα προβλήματα. Όμως σε μια «ρηχή» αγορά κεφαλαίων, ιδιαίτερα σε φάσεις ύφεσης με περιορισμένες πηγές ρευστότητας, η συμμετοχή του πιστωτικού συστήματος στην όποια επιλογή διαδρομής για επιβίωση και έξοδο από την κρίση είναι καθοριστική.

Ερώτηση: Αρκεί ένα «καλό» BusinessPlan για να εξασφαλιστεί η στήριξη των πιστωτών στην ευόδωση του;

Π.Π.:Οι πιστωτές σε εποχές ύφεσης χάνουν τις βεβαιότητες τους και αισθάνονται ότι βαδίζουν στην «Κοιλάδα του Θανάτου». Όμως κατανοούν απόλυτα ότι ο δρόμος της σύγκρουσης και των μακρόχρονων δικαστικών μαχών δεν φέρνει πίσω τα δάνεια και μόνο ζημιές προκαλεί. Γι’ αυτό έχουν ανοίξει τον κύκλο των διαπραγματεύσεων σε ένα εκτεταμένο φάσμα λύσεων αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων των πελατών τους. Και στην επιτυχία αυτών των διαπραγματεύσεων τίποτα δεν μετράει περισσότερο από ένα ρεαλιστικό και τεκμηριωμένο BusinessPlan, με δέσμευση σε συγκεκριμένη στρατηγική και στόχους.

Ερώτηση: Ποιο είναι το «σώμα» των κριτηρίων των πιστωτών στην αξιολόγηση του BusinessPlan;

Π.Π.:Η πολύχρονη εμπειρία των πιστωτών έχει κατασταλάξει σε πολυκριτήρια συστήματα αξιολόγησης, με συγκεκριμένα «σημεία συναγερμού και ανοχής» σε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Πέρα από την κλασσική χρηματοοικονομική ανάλυση, προσδίδουν υπεραξία στο BusinessPlanδιακριτά και ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης π.χ. των επιχειρηματικών κινδύνων, της αναδιάρθρωσης του κόστους στο στόχο της μετατόπισης του «νεκρού σημείου» πωλήσεων, των κεφαλαίων κίνησης και των ταμειακών ροών. Η εξοικείωση των επιχειρηματικών στελεχώνμε αυτά τα πεδία έρευνας (με την επιμόρφωσή τους από στελέχη με γνώση και σημαντική εμπειρία «από τα μέσα»στη χρήση τους), διασφαλίζει την κατάρτιση ακαταμάχητου BusinessPlan, που απαντά στα ζητούμενα και διασκεδάζει κάθε ανησυχία του πιστωτή, μην αφήνοντας περιθώρια απόρριψης του.

Ερώτηση: Ποιος είναι κατά τηνάποψη σας ο πιο κρίσιμος παράγοντας στην παρουσίαση του BusinessPlanστους πιστωτές;

Π.Π.:Οι εμπειρίες μιας ζωής στον χρηματοπιστωτικό τομέα μου παρέχουν τη δυνατότητα μιας αποκαλυπτικής συμπεριφορικής ανάλυσης της πλειονότητας των στελεχών των πιστωτικών κέντρων αποφάσεων: τα προσκομιζόμενα BusinessPlansκρίνονται κατά 90% στο ρεαλισμό και στην τεκμηρίωση των παραδοχών τους, στη βάση των οποίων θεμελιώνονται προβλέψεις και στόχοι. Η συμπυκνωμένη γνώση αυτής της στελέχωσης δεν εντυπωσιάζεται ούτε από το περιτύλιγμα, ούτε από τους αριθμούς που απλώνονται πλουσιοπάροχα στις σελίδες ενός BusinessPlan, αλλά σκαλίζει κάτω από τη λουστραρισμένη επιφάνεια και εκτιμά ιδιαίτερα την εικόνα αυτογνωσίας και αναλυτικού σχεδιασμού όταν και όπου τη συναντά.