ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες
Θα έχουν ενημερωθεί:

 • για τα πεδία εφαρμογής των κυριότερων προτύπων
 • για τις απαιτήσεις των συστημάτων κοινής διαχείρισης (προδιαγραφές και πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης κατά PAS 99:2012)
 • για τις μεθόδους οργάνωσης που εξυπηρετεί η ενοποιημένη διαχείριση
 • για την ολοκλήρωση της διαχείρισης με την ενσωμάτωση ή αναβάθμιση και των επιχειρηματικών διαδικασιών

Θα γνωρίζουν:

 • Τις προδιαγραφές του πλαισίου των ενοποιημένων διαχειριστικών συστημάτων

Θα αποκτήσουν:

 • Την ικανότητα προετοιμασίας των εταιριών για την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστημάτος διαχείρισης
 •  Την ικανότητα εκπόνησης κοινών διαδικασιών και κοινών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεωρήσεων, για το ενοποιημένο σύστημα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Ορισμοί και βασικές αρχές ενοποίησης συστημάτων διαχείρισης
• Τα Συστήματα ISO (δομή, στόχοι, πολιτικές, εφαρμογή)
• Εταιρικές – επιχειρηματικές διαδικασίες
• Ενοποίηση των διαχειριστικών συστημάτων (PAS 99:2012) των κοινών μεθόδων – διαδικασιών στα Συστήματα Διαχείρισης
• Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και πεδία εφαρμογής στον οργανισμό
• Ενσωμάτωση των επιχειρηματικών / εταιρικών διαδικασιών στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
• Η διαμόρφωση των νέων στρατηγικών – πολιτικών του οργανισμού με την εκπόνηση του ολοκληρωμένου συστήματος
• Λειτουργία του οργανισμού με το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης
• Επιθεωρήσεις Συστήματος, έλεγχοι, στόχοι, διαχείριση των εμπλοκών (Conflicts) μεταξύ των επί μέρους συστημάτων και τήρηση Αρχείων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Διαχειριστές Συστημάτων, υπεύθυνους εφαρμογής προτύπων, συμβούλους εφαρμογής προτύπων, συμβούλους αναδιοργάνωσης, επιθεωρητές συστημάτων ΙSO 9001, ISO14001, ISO 21500, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, OHSAS 18001 κλπ), προϊσταμένους διοικητικών υπηρεσιών, ενεργειακούς επιμελητές, διαχειριστές μονάδων που εφαρμόζουν 2 τουλάχιστον πρότυπα (βιοτεχνιών, αποθηκών, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων, μεταφορών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών μονάδων, κλπ).

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Εγχειρίδιο σειμιναρίου «Βασικές Αρχές Ενοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, Προτύπων και Προδιαγραφών»
 • Ολη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής: 330 Ευρώ
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, και στην τρίτη και άνω συμμετοχές 20%
Σε ανέργους και φοιτητές παρέχεται έκπτωση 50%

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.
Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0026.91.0201.568.322
ΙΒΑΝ: GR18.0260.0260.0009.1020.1568.322

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ:
2014.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σοφιάννα Κουτσού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.60.96.450

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γεωργούλας Κωνσταντίνος : Έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία ως μηχανικός σε μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα πολυεθνικής εταιρίας, ενεργοποιήθηκε σε έργα Re-engineering και εκπόνηση μελετών διαχείρισης. Είναι επιθεωρητής συστημάτων ISO (9001, 14001, 18001, 22000, 27001 & 50001).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ" μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/07/2014, 09:00 - 16:30