ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

• Να αναλύσουν και να κατανοήσουν τις παραμέτρους που διαμορφώνουν το συνολικό απόθεμα
• Να εφαρμόσουν συγκεκριμένη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα κτίσουν το εταιρικό μοντέλο βελτιστοποίησης του αποθέματός τους.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΘΕΜΑ

 • Διαχείριση Αποθέματος
 • Ντετερμινιστικά και Στοχαστικά Μοντέλα
 • Παράμετροι Προσδιορισμού του Αποθέματος
 • Απόθεμα Ασφαλείας (safety stock)
 • Επίπεδο Εξυπηρέτησης Πελάτη (customer service)
 • Ακρίβεια Πρόβλεψης Πωλήσεων (forecast error)
 • Κύκλος Παραγωγής (lot size)
 • Μεθοδολογία μοντελοποίησης του βέλτιστου αποθέματος
 • Case Study
 • Υπολογισμός Αποθέματος Ασφαλείας

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Μέθοδοι Υπολογισμού του Αποθέματος Ασφαλείας
 • Παράμετροι Προσδιορισμού του Αποθέματος Ασφαλείας
 • Φόρμουλα Υπολογισμού του Αποθέματος Ασφαλείας
 • Case Study

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

 • Εκδοχές Επιπέδου Εξυπηρέτησης Πελάτη
 • Υπολογισμός Επιπέδου Εξυπηρέτησης Πελάτη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ SKU

 • ABC Κατηγοριοποίηση
 • Μεταβλητότητα των SKU Βάσει Ακρίβειας Πρόβλεψης Πωλήσεων και Κερδοφορίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (sales & operations ή S&OP )

 • Βασικά σημεία στη διαδικασία S&OP
 • Στόχος της διαδικασίας S&OP

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε στελέχη Βιομηχανικών και Εμπορικών επιχειρήσεων από τους χώρους των Logistics, Αποθήκης, Προμηθειών και Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Εγχειρίδιο «Μεθοδολογία Εύρεσης Βέλτιστου Αποθέματος »
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής: 330 Ευρώ
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, και στην τρίτη και άνω συμμετοχές 20%
Σε φοιτητές και ανέργους παρέχεται έκπτωση 50%

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.
Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0026.91.0201.568.322
ΙΒΑΝ: GR18.0260.0260.0009.1020.1568.322

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ:
2014


Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Σοφιάννα Κουτσού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.60.96.450

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Καπετάνης Αθανάσιος : Είναι κάτοχος του MSc Technical Engineering από το Syracuse University. Έχει εργαστεί ως Technical, Group Logistics και Supply Chain Manager στην Coca Cola Hellenic, SAP Implementation Consultant στη Lafarge και είναι Διευθυντής στο τμήμα Planning & Procurement στη Korres Natural Products.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ" μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/07/2014, 09:00 - 16:30