ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι εκπαιδευόμενοι θα κατατοπιστούν για την αναγκαιότητα του θεσμού, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας, την κατάταξη της επιχείρησής τους στην κατηγορία που ανήκει, καθώς και τις έννοιες της σύνταξης μελετών (εκτίμησης κινδύνου, εκρηκτικής ατμόσφαιρας, πυρασφαλείας), με βάση μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων, και επιθεωρήσεις των εργασιακών χώρων.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες

Θα έχουν ενημερωθεί:

 • Για την ουσία και το αντικείμενο του θεσμού του τεχνικού ασφαλείας
 • Για τον ρόλο του στην επιχείρηση, τις υποχρεώσεις του και τις αρμοδιότητές του

Θα γνωρίζουν:

 • Τις βασικές αρχές των ελέγχων και επιθεωρήσεων
 • Τον τρόπο προσέγγισης κάθε τύπου ατυχήματος
 • Τις σημάνσεις και τα έντυπα που πρέπει να τηρούνται
 • Τις βασικές αρχές των σχετικών νόμων και διατάξεων

 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η ενότητα

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας
 • Οι αρμοδιότητες και η οργάνωση των υπηρεσιών του τεχνικού ασφαλείας
 • Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
 • Η οργάνωση των ελέγχων και επιθεωρήσεων
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα Υγείας & ασφάλειας στην εργασία
 • Σχετικά Νομοθετήματα για τις υποχρεώσεις στο θέμα του τεχνικού ασφαλείας

2η ενότητα

 • Υποδομές χώρων εργασίας
 • Αερισμός – κλιματισμός χώρων εργασίας
 • Φωτισμός και θερμικό περιβάλλον
 • Φυσικοί παράγοντες
 • Χημικοί παράγοντες
 • Ατομικά μέσα Προστασίας – ΜΑΠ Χρήσιμοι τύποι Ενέργειας
 • Πυροπροστασία

3η ενότητα

 • Τα μηχανήματα και ο χειρισμός τους
 • Χειρωνακτικές εργασίες
 • Οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Εργαλεία χειρός
 • Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
 • Συντήρηση υποδομών και μηχανών

4η ενότητα

 • Μετρήσεις θορύβου
 • Μετρήσεις φυσικών παραγόντων (θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός, αερισμός)
 • Μετρήσεις σκόνης και χημικών παραγόντων
 • Η σύνταξη και η αναθεώρηση της μελέτης επαγγελματικού κινδύνου
 • Η σύνταξη και η αξιολόγηση της μελέτης πυρασφάλειας
 • Η αναγκαιότητα της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην ασφάλεια

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε υπευθύνους και διευθύνοντες μικρών επιχειρήσεων (Β’ & Γ’ κατηγορίας) κάθε ειδικότητας και επιπέδου εμπειρίας, ώστε να ενημερωθούν, να εξοικειωθούν με τις έννοιες και την ουσία του θεσμού του τεχνικού ασφαλείας, και να καταστούν ικανοί είτε κρατήσουν το ρόλο του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους, είτε να μπορούν να συνεργαστούν εποικοδομητικά με το άτομο που θα του τον αναθέσουν.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Εγχειρίδιο «Εκπαίδευση Τεχνικών Ασφαλείας»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή, σε όσους ενδιαφέρονται
 • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής: 330 Ευρώ
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, και στην τρίτη και άνω συμμετοχές 20%
Σε φοιτητές και ανέργους παρέχεται έκπτωση 50%

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.
Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0026.91.0201.568.322
ΙΒΑΝ: GR18.0260.0260.0009.1020.1568.322

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ:
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σοφιάννα Κουτσού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.60.96.450

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γεωργούλας Κωνσταντίνος : Έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία ως μηχανικός σε μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα πολυεθνικής εταιρίας, ενεργοποιήθηκε σε έργα Re-engineering και εκπόνηση μελετών διαχείρισης. Είναι επιθεωρητής συστημάτων ISO (9001, 14001, 18001, 22000, 27001 & 50001).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450, ή
 • συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις γι'αυτό το σεμινάριο

Ημερομηνία: 11/11/2014, 09:00 - 16:30


Τοποθεσία
CROWNE PLAZA HOTEL
Μιχαλακοπούλου 50
Αθήνα

Loading Map....