ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ / Presentation Skills

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ένα εντατικό σεμινάριο 2 ημερών (16 ωρών) για επαγγελματίες στελέχη επιχειρήσεων ή συμβούλους. Το σεμινάριο καλύπτει τεχνικές για αποτελεσματικές παρουσιάσεις σε κοινό.
Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν εξάσκηση σε όσα έχουν διδαχθεί με τον εισηγητή. Το σεμινάριο καλύπτει την προετοιμασία για τις επαγγελματικές παρουσιάσεις από ενδοεπιχειρησιακά έως και διεθνή κοινά.
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τεχνικές επικοινωνίας, ανάπτυξης ικανοτήτων αυτοπεποίθησης , την σημαντικότητα και την σπουδαιότητα του μηνύματος για την ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων τους για παρουσιάσεις.
Μαθαίνουν και ασκούνται σε αποδεδειγμένες τεχνικές για την υλοποίηση αποτελεσματικών παρουσιάσεων οι οποίες «κρατάνε» την προσοχή του κοινού.
Μαθαίνουν πώς να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά οπτικά βοηθήματα.

Οι υποψήφιοι μαθαίνουν να :

- λαμβάνουν ενδιαφέρον από ένα κοινό, ακόμα και αν αυτό αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη
- ελέγχουν και να χαλαρώνουν την προσωπική τους ένταση πριν από την παρουσίαση
- σχεδιάζουν και να δομούν παρουσιάσεις για την επίτευξη των στόχων τους
- σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν οπτικά βοηθήματα που προσθέτουν στην επικοινωνιακή διαδικασία
- αποδέχονται και να χειρίζονται αποτελεσματικά κάθε αντίδραση από το κοινό τους
- αναπτύσσουν συνεχώς το στυλ της παρουσίασής τους

Τα οφέλη όσων συμμετάσχουν :

Ικανότητες παρουσιάσεων Ι
- σχετικές, πρακτικές συμβουλές για τον έλεγχο της νευρικότητας και του κοινού
- πλήρη κατανόηση της δομής μίας παρουσίασης
- αποδεδειγμένες μεθόδους για τον ενδιαφέρον του κοινού για την παρουσίαση
- πρακτικές συμβουλές για τον σχεδιασμό και την χρήση οπτικών βοηθημάτων
- ένα πλήρες εγχειρίδιο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων παρουσίασης
- πρακτική εξάσκηση για όλους τους συμμετέχοντες για να εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει, σε ατομικό επίπεδο, με τον εισηγητή πριν την

Ολοκλήρωση του σεμιναρίου
- μία επαγγελματική, αυστηρά επικεντρωμένη προσέγγιση για παρουσιάσεις
Υποστήριξη με video για την εξάσκηση των παρουσιάσεων
- μετατρέπουν τα πολύπλοκα θέματα σε απλά κατανοητά στοιχεία
- μεταφράζουν στοιχεία σε οπτικές εικόνες
- μεταφέρουν καλά και κακά νέα
- χειρίζονται ερωτήσεις παγίδες από το κοινό τους
- επιμελούνται το στοιχείο της εμφάνισης
- προσαρμόζουν τις παρουσιάσεις τους στον διαθέσιμο χρόνο

Η μέθοδος
-Το σεμινάριο είναι εντατικά πρακτικό. Ειδικά σχεδιασμένα κεφάλαια ενισχύουν όλα τα θέματα που διδάσκονται.
-Οι συμμετέχοντες κάνουν παρουσιάσεις και κρίνονται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων για την εφαρμογή των όσων διδάσκονται σε θέματα με τα οποία δεν έχουν οικειότητα. Αυτό έχει αποτέλεσμα την άμεση ανάπτυξη των ικανοτήτων παρουσίασης όσων συμμετέχουν.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ημέρα 1η

8:30 Εγγραφή και καφές
9:00 – 11:00 Γνωριμία με τον εαυτό μας
Άσκηση παρουσίασης : Ποιοι είμαστε? Τι ευελιξία έχουμε? Τι ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες έχουμε? Πώς αντιμετωπίσουμε το κοινό σε παρουσιάσεις?
Αντιμετώπιση Νευρικότητας: Γιατί άγχος? Πώς μπορούμε να το
αναγνωρίσουμε ? Πώς μπορούμε να το υπερβούμε? Πώς κάθε
ευκαιρία επικοινωνίας γίνεται ευκαιρία μεταφοράς του μηνύματός μας?
11:00 Καφές
11:15 – 13:00 Άσκηση: Νέα παρουσίαση με βάση την προηγούμενη θεωρία και
καταγραφή βελτιώσεων – Επικέντρωση σε μεγαλύτερη δυνατή άνεση.
Γλώσσα του Σώματος. Μηνύματα τα οποία στέλνονται μέσα από την
κίνηση και την στάση του σώματος. Πειθώ ή μη. Ασυμφωνία λεκτικού μηνύματος με το μήνυμα του σώματος.
Οπτική Επαφή
Τα μάτια μέσο επικοινωνίας. Πώς κοιτάμε στην παρουσίαση? Πώς
επικοινωνούμε οπτικά με τους ακροατές μας? Πώς καταλαβαίνουμε
ότι η παρουσίαση πετυχαίνει?
13:00 Γεύμα
14:00 – 15:00 Φωνητικότητα
Η χρήση της φωνής σαν μέσο επικοινωνίας. Χρωματισμένη – άχρωμη,
ενδιαφέρουσα, αδιάφορη, πειστική και μη πειστική.
Ομαδική Άσκηση
Παρουσίαση τρίτου επιπέδου με την χρήση του σώματος, φωνής και
ματιών
Δομή Κειμένου και προφορικός λόγος. Δημιουργία ευκολοκατανόητων κειμένων για τις παρουσιάσεις. Τεχνικές συγγραφής και μνήμης των κειμένων.
15:00 Τσάι

15:15 Προετοιμάζοντας την παρουσίαση
Τι χρειάζεται να λάβω υπόψιν μου? Το κοινό, το υλικό, το κείμενο,
τα οπτικοακουστικά βοηθήματα.
Άσκηση Παρουσίαση τετάρτου επιπέδου
Παρουσιάσεις Ασκήσεων – Κριτική βελτίωσης – Συζήτηση – Λύση
αποριών.
18:00 Τέλος πρώτης ημέρας

Ημέρα 2η
9:00 Πρωινός Καφές
9:30 – 11:00 Σκεφθείτε το κοινό σας
Ποιοι είναι αυτοί στους οποίους θα μιλήσω? Γιατί έρχονται εδώ?
Το κοινό, πλεονεκτήματα κοινού, είδη κοινού.
Ομαδική Άσκηση
Δημιουργία Παρουσίασης και υλοποίησή της.
11:00 Καφές
11:15 – 13:00 Συνέχεια της ομαδικής άσκησης. Κριτική αυτοβελτίωσης
Το ζητούμενο αποτέλεσμα , παράγοντες που κάνουν μια
παρουσίαση μοναδική.
Πλάνο παρουσίασης . Χρόνος, μήνυμα, μέσο, υλικά, σημειώσεις.
13:00 Γεύμα
14:00 –15:00 Άσκηση Παρουσίασης με ξεχωριστά θέματα για κάθε συμμετέχοντα
15:00 Τσάι
15:15-17:00 Βοηθήματα (οπτικά, ηχητικά κ.α.), αίθουσες, διάταξη, ακουστική.
Προετοιμάστε τον εαυτό σας. Εμπνευστείτε για να δώσετε γνώση και
να επηρεάσετε το κοινό σας.
Ομαδική Άσκηση: Πλήρης παρουσίαση για κάθε συμμετέχοντα με
αυστηρό χρονοδιάγραμμα και θέμα άγνωστο.

Συμπεράσματα Συζήτησης – Τέλος

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Εγχειρίδιο «Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις / Presentation Skills».
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής: 330 Ευρώ
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, και στην τρίτη και άνω συμμετοχές 20%
Σε φοιτητές και ανέργους παρέχεται έκπτωση 50%

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.
Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0026.91.0201.568.322
ΙΒΑΝ: GR18.0260.0260.0009.1020.1568.322

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ:
2014.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σοφιάννα Κουτσού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.60.96.450

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Καραθάνος Γιώργος : Είναι σύμβουλος επικοινωνίας στο Crisis Management και Media Trainer. Είναι εγκεκριμένος Life & Business Coach (Σύμβουλος Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης), επίσημος αντιπρόσωπος της Irish Academy of PR για Ελλάδα και Κύπρο, επιστημονικός συνεργάτης (συγγραφέας και εκπαιδευτής) εκπαίδευσης Distance Learning & KEK του ΕΚΠΑ (Πανεπιστήμιο Αθηνών), αποκλειστικός πιστοποιημένος εισηγητής των σεμιναρίων του Henshall Centre, Μ. Βρετανία, για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, λέκτωρ της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και συγγραφέας σε θέματα επικοινωνίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ / Presentation Skills" μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/07/2014, 09:00 - 16:30