Προετοιμάζεται η εφαρμογή των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Μετά την αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών με την οποία έγινε ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα απλοποίησης του φορολογικού συστήματος με την κατάργηση πολλών διατάξεων τυπολατρικού χαρακτήρα και θεσμών που είχαν προκαλέσει προβλήματα στις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις, όπως αυτό της απόρριψης των βιβλίων το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί στην περαιτέρω απλοποίηση και αναμόρφωση του λογιστικού δικαίου στα πρότυπα όσων ισχύουν στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαϊδου ανατέθηκε σε 11μελή επιτροπή η προπαρασκευή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 των αναγκαίων προσαρμογών, των εφαρμογών και διαδικασιών για την υλοποίηση των διατάξεων σχετικά με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Σύμφωνα με την απόφαση της κ. Σαββαϊδου έργο της επιτροπής είναι:

- Η προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών, των εφαρμογών και διαδικασιών για την υλοποίηση των διατάξεων σχετικά με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η ανάπτυξη πλάνου και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης .

- Η διερεύνηση προσαρμογής των εντύπων και ηλεκτρονικών φορμών, καθώς και η διασφάλιση της κατάλληλης προετοιμασίας υλοποίησης των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες.

- Η επιμέλεια για την έγκαιρη παροχή οδηγιών και την σύνταξη εγκυκλίων για την υλοποίηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τυχόν νομοθετικές ρυθμίσεις που προσκρούουν στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

 
Πηγή: www.in.gr