Όλες οι δόσεις δανείων στη φορολογική δήλωση

Στη φορολογική δήλωση πρόκειται να εμφανιστούν αυτόματα όλες οι δαπάνες των φορολογούμενων για την εξυπηρέτηση τραπεζικών δανείων

Στη φορολογική δήλωση πρόκειται να εμφανιστούν αυτόματα όλες οι δαπάνες των φορολογούμενων για την εξυπηρέτηση τραπεζικών δανείων και πιστωτικών καρτών. Η σχετική κίνηση από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών στοχεύει στο να αναδείξει δαπάνες των φορολογούμενων που αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης και οι οποίες δεν δηλώνονται από πολλούς προκειμένου να γλιτώσουν φόρο εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, στους κωδικούς 727-728 οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τις τοκοχρεωλυτικές δαπάνες για την απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής που πραγματοποίησαν εντός του 2014. Η δαπάνη αυτή αποτελεί τεκμήριο διαβίωσης, δηλαδή προστίθεται στις συνολικές τεκμαρτές δαπάνες των φορολογούμενων και εφόσον το τεκμαρτό εισόδημα είναι υψηλότερο από το πραγματικό τότε φορολογούνται βάση του τεκμαρτού και πληρώνουν αυξημένο φόρο εισοδήματος.

Αυτό που έχει παρατηρηθεί, σύμφωνα με υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, είναι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι κρύβουν πραγματικά εισοδήματα αλλά έχουν σημαντικές δαπάνες για την εξυπηρέτηση δανείων, όπως για παράδειγμα στεγαστικά, δεν δηλώνουν τη σχετική δαπάνη. Οι ενδείξεις αυτές προέκυψαν από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν για την προσαύξηση περιουσίας.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι κατά τα έτη της ταχείας ανάπτυξης της οικονομίας τη δεκαετία του 2000 δήλωναν πολύ χαμηλό εισόδημα, αλλά οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί αυγάτιζαν. Πολλοί προχώρησαν σε αγορά ακινήτων με δανεισμό αλλά επειδή το εισόδημα που δήλωναν ήταν χαμηλό, έλαβαν τα σχετικά δάνεια με εγγύηση των καταθέσεών τους. Πλέον με την αυτοματοποιημένη εμφάνιση των δαπανών τους για δόσεις, το τεκμαρτό τους εισόδημα θα αυξηθεί σημαντικά και θα βρεθούν αντιμέτωποι με πληρωμή πρόσθετου φόρου. Επιπλέον, πρόβλημα είναι και το γεγονός ότι επειδή δήλωναν χαμηλό εισόδημα δεν διαθέτουν και σημαντικά αποθέματα για την επίκληση αποταμίευσης.

Τα στοιχεία για τις δόσεις δανείων που έχουν καταβάλλει οι φορολογούμενοι εντός του 2014 έχουν συγκεντρωθεί και αποσταλεί με ηλεκτρονικό τρόπο από τις τράπεζες στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για την οικοδόμηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου για κάθε φορολογούμενο.

 
Πηγή: Capital.gr