Καπετάνης Αθανάσιος

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

• Head of Planning & Procurement
Korres Natural Products
Απρίλιος 2014 – Σήμερα

• SAP Implementation Consultant
Lafarge
Ιανουάριος 2013 – Μάρτιος 2014

• Supply Chain Planning Mgr
Coca-Cola Hellenic
Ιανουάριος 2005 – Μάρτιος 2012

• SAP Implementation Mgr
Coca Cola Hellenic
Ιανουάριος 2003 – Δεκέμβριος 2004

• Technical Manager
Coca Cola Hellenic
Μάϊος 1998 – Δεκέμβριος 2002

• Group Logistics Mgr
Coca-Cola HBC
1998 – 1998

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Syracuse University
M.Sc, Chemical Engineering
1988 – 1990

• Panepistimion Patron
Diploma of Chemical Engineering, Chemical Engineering
1982 – 1987

• 2nd Lyceum in Drama
1976 – 1982