Φιλίππου Δημήτρης

Ο κος Δημήτρης Φιλίππου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. και απόφοιτος ΠΑ.ΤΕ.Σ. ΣΕΛΕΤΕ.

Από το 1991 εως το 1999 εργάστηκε στη Coca Cola-Eλληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως σε θέσεις Προϊσταμένου Συντήρησης, Μηχανικού Έργων και Προϊσταμένου Παραγωγής στα Εργοστάσια του Βόλου και του Σχηματαρίου. Επίσης εργάστηκε ως Τεχνικός Διευθυντής στο Εργοστάσιο της Ρόδου και Διευθυντής Έργων Κεντρικών Γραφείων με ευθύνη των Εργοστασίων της Βουλγαρίας και της Αρμενίας.

Απο το 1999 έως και το 2013 εργάστηκε στην Εταιρία Παραγωγής Ρητίνης ΡΕΤ VPI του Ομίλου FRIGOGLASS, η οποία το 2006 εξαγοράστηκε απο τον Ισπανικό Ομιλο LA SEDA DE BARCELONA και μετονομάστηε σε ARTENIUS HELLAS AE. Στην VPI/ARTENIUS HELLAS εργάστηκε ως Τεχνικός Διευθυντής (1999-2002), Γενικός Διευθυντής Εργοστασίου (2002-2013) και μέλος του ΔΣ (2007-2010).

Απο το 2007 έως και το 2013 διετέλεσε Operations and Maintenance Network Leader των Εργοστασίων του Ομίλου LA SEDA DE BARCELONA στη Μεγάλη Βρεττανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία.

Παράλληλα απο το 2007 έως και το 2013 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ) ενώ από το 2010 έως και το 2013 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του ΔΣ του ΣΒΘΚΕ.

Επίσης ως εκπρόσωπος του ΣΒΘΚΕ, διετέλεσε μέντωρ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Απο τον ΦΕΒ του 2013 και τον Σεπτέμβριο του 2013 διετέλεσε Διευθυντής Καινοτομίας του Ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.

Έκτοτε δραστηριοποιείται ως Συμβουλος Βιομηχανικών Αποδόσεων στα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, ως Σύμβουλος Αξιοπιστίας Εξοπλισμού στην Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και ως Σύμβουλος Διοίκησης Βιομηχανικών Διεργασιών και Καινοτομίας, τόσο στο χώρο της μεταποίησης όσο και στο χώρο των υπηρεσιών.

Επίσης είναι μέντωρ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μονάδας Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)