Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

images 6Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων μιας επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

Στην ONC πιστεύοντας στην αξιοποίηση και την αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες :

 

  • επιλογή των πιο κατάλληλων
  • παρακίνηση και θέσπιση στόχων
  • αξιολόγηση και μέτρηση απόδοσης
  • ανάπτυξη των ανθρώπων της επιχείρησης
  • ανάλυση θέσεων εργασίας και καθορισμός αρμοδιοτήτων
  • αποτελεσματική οργάνωση και επικοινωνία
  • ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος
  • πρόκληση αλλαγών και συμμετοχή

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι σύμβουλοι της ONC συνεργάζονται με τους πελάτες,  εξετάζουν  την κάθε περίπτωση σαν μοναδική, αποτυπώνουν τις ανάγκες, προτείνουν και εφαρμόζουν τις πιο κατάλληλες λύσεις.