Σκοτίδη Τζένη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΒΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ: Σκοτίδη Τζένη

Τηλ.: 6937.194.490

E-mail: info@simplyexports.gr
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος 1997 – Δεκέμβριος 2011
Eurobank Ergasias, SA
Global Financial Institutions, Regional Manager Correspondent Banking
ΥπεύθυνηθυγατρικώνΤραπεζώντουΟμίλουκαθώςκαιΤραπεζικώνΟργανισμώνχωρώνΑμερικής, Αυστραλίας, Ιαπωνίας, Ην. Βασίλειο και Βόρειας Ευρώπης για θέματα, πιστωτικών γραμμών, Trade Finance και διατραπεζικών πληρωμών.
Μάιος 1994 – Ιούλιος 1997
Eurobank Ergasias, SA
Υποδιευθύντρια κεντρικού καταστήματος υπεύθυνη για θέματα Εισαγωγών – Εξαγωγών, Ε/Ε, καταθέσεων και εξυπηρέτηση πελατείας.
Δεκέμβριος 1990 – Μάιος 1994
Interbank of Greece, SA
Ιδρυτικό στέλεχος υπεύθυνη για την δημιουργία της Δ/νσης Εισαγωγών Εξαγωγών
και Ε/Ε της νεοϊδρυθείσας Τράπεζας και το οποίο διεύθυνα στη συνέχεια

Ιανουάριος 1984 – Νοέμβριος 1980
Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης, ΑΕ, Κατ/μα Συντάγματος
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εισαγωγών – Εξαγωγών & Εγγυητικών Επιστολών
Δεκέμβριος 1981 – Ιανουάριος 1984
Arab Bank Ltd. – Κατάστημα Αθηνών
Στέλεχος Διεύθυνσης Εξαγωγών, υπεύθυνη Ενέγγυων Πιστώσεως Εξαγωγών
Νοέμβριος 1976 – Ιούλιος 1981
Banco di Roma, Chicago Branch, Illinois, USA
Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης International Division υπεύθυνη για
Ενέγγυες Πιστώσεις εισαγωγών – εξαγωγών, Documentary Collections και
Back Office
Νοέμβριος 1975 μέχρι Αύγουστο 1976
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Κατάστημα Chicago, Illinois, USA
Στέλεχος Λιανικής Τραπεζικής και εξυπηρέτησης πελατείας
Ιούλιος 1973 – Αύγουστος 1975
Continental Illinois National Bank & Trust Co. Of Chicago, Κατ/μα Αθηνών
Εξυπηρέτηση πελατείας και υπεύθυνη των Ελληνοαμερικανών πελατών του κατ/τος

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Marketing BSc, Morton College, Illinois, USA
MSc in Banking, American Institute of Banking, Illinois, USA
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΕΣ

Αγγλικά – Γαλλικά
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Παρακολούθηση πολλών σεμιναρίων στο εξωτερικό και Ελλάδα πάνω σε θέματα Ξεπλύματος χρήματος, InternationalBanking, TradeFinance, management, leadership, τεχνικές παρουσιάσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εισηγήτρια σε πολλά Τραπεζικά σεμινάρια και ημερίδες