ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (για την επιχείρηση και τις τράπεζες)

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στον καιρό της κρίσης πολλές, μικρές και μεγάλες, επιχειρήσεις έχουν ισχυρές πιθανότητες επιβίωσης μέχρι να φτάσουν στη πραγματική λειτουργική ανάπτυξη. Χρειάζονται όμως την υπομονετική στήριξη των πιστωτών τους. Και αυτή παρέχεται μόνο σε ολοκληρωμένα, τεκμηριωμένα και ρεαλιστικά, επιχειρηματικά σχέδια αναδιάρθρωσης. Ο κύκλος οργανωμένης παρέμβασης του πιστωτικού συστήματος της χώρας μας σε αυτή την προοπτική έχει ήδη ανοίξει.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τεχνικές κατάρτισης και παρουσίασης στους πιστωτές ενός ακαταμάχητου Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan), με δέσμευση σε στόχους και πειστικό αίτημα για πιστωτική στήριξη με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο (απόλυτα προσαρμοσμένο στις επιχειρησιακές δυνατότητες, αλλά και στις ανάγκες των πιστωτών).

 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εισαγωγή: Η έννοια και η αξία του επιχειρηματικού σχεδιασμού σε καιρό κρίσης – πλαίσιο στρατηγικής αναδιάρθρωσης
 • Η στρατηγική ανάλυση και ο στρατηγικός σχεδιασμός σε περιβάλλον ύφεσης στον επιχειρηματικό κύκλο ζωής – αναλύσεις PEST, KSFs, Porter
 • Ανάλυση και σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
 • Σχέδιο Μάρκετινγκ σε περιορισμένη καταναλωτική ζήτηση
 • Λειτουργικός και οργανωτικός ανασχεδιασμός – αναλύσεις VRIO, SERVO, αλυσίδας αξίας
 • Χρηματοοικονομική αυτοαξιολόγηση – είσοδος στον «μυστικό κόσμο» αξιολόγησης των επιχειρήσεων από τους πιστωτές – ανάλυση DuPont και στοχοθεσία αναδιάρθρωσης – νεκρό σημείο πωλήσεων και περιθώρια ασφάλειας
 • Διαχείριση Κεφαλαίων Κίνησης και Ταμειακών Ροών
 • Μεθοδολογία κατάρτισης χρηματοοικονομικών προβλέψεων με συμπερίληψη κόστους και νέων πόρων σχεδίου αναδιάρθρωσης – ανάλυση ευαισθησίας – υποστήριξη σεναρίου προς πιστωτές
 • Αξιολογικές πρακτικές & Σημεία Συναγερμού Πιστωτών
 • Πηγές και εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης σχεδίου – βασικές τεχνικές διαπραγμάτευσης όρων με πιστωτές
 • MoU & Stand – stillagreement στη 2η επιχειρηματική ευκαιρία
 • Case Study Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε επιχειρηματίες και επιχειρηματικά στελέχη, οικονομικά και μη, καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων, λογιστές, ακόμη και δικηγόρους, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε διαπραγματεύσεις δανειακών αναδιαρθρώσεων.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Το βιβλίο του εισηγητή «Το Επιχειρηματικό Όραμα σε Business Plan» (Εκδόσεις: «Κριτική» 2009)
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής: 290 Ευρώ
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, και στην τρίτη και άνω συμμετοχές 20%
Σε φοιτητές και ανέργους παρέχεται έκπτωση 50%

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.
Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0026.91.0201.568.322
ΙΒΑΝ: GR18.0260.0260.0009.1020.1568.322

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ:
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.60.96.450

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παπαζαχαρίου Πέτρος: Απόφοιτος Οικονομικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και στη Συμβουλευτική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι πρόσφατα, με εξειδίκευση μεταξύ άλλων στην Επιχειρηματική Πίστη (ως αναλυτής επιχειρηματικών σχεδίων και αιτημάτων χρηματοδότησης μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων). Ταυτόχρονα με σημαντική μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση – επιμόρφωση στελεχών τόσο του τραπεζικού όσο και του επιχειρηματικού τομέα σε θέματα χρηματοδοτήσεων, διαχείρισης κινδύνων και επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης και αξιολόγησης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (για την επιχείρηση και τις τράπεζες)" μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • κατεβάζοντας τη Δήλωση Συμμετοχής και στέλνοντάς την συμπληρωμένη στο email: seminars@onc.gr ή στο fax: 210.60.96.840, ή
 • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450, ή
 • συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις γι'αυτό το σεμινάριο

Ημερομηνία: 18/03/2017, 09:00 - 17:00


Τοποθεσία
CROWNE PLAZA HOTEL
Μιχαλακοπούλου 50
Αθήνα

Loading Map....