Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο σεμινάριο αυτό παρέχονται βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών και σε όσα στελέχη επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση της λογιστικής και της λειτουργίας του λογιστηρίου μιας σύγχρονης επιχείρησης, που θα τους βοηθήσει στην καριέρα τους ή στην αλλαγή πορείας
Θα γίνει παρουσίαση των βασικών στοιχείων και ανατροπών που επιφέρουν οι τελευταίες λογιστικές και φορολογικές αλλαγές με την υιοθέτηση των νέων ΕΛΠ του Ν.4308/2014
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω παραδειγμάτων (case studies) να κάνουν οι ίδιοι τις εγγραφές, ξεκινώντας από τη σύσταση μιας εταιρείας μέχρι την κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Ισολογισμού, με βάση το νέο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Οι κατηγορίες και οι νομικές μορφές των επιχειρήσεων
• Η Χρηματοοικονομική λογιστική και οι Οικονομικές Καταστάσεις
• Η βασική λογιστική εξίσωση
• Οι Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα νέα ΕΛΠ
• Άσκηση εμπέδωσης
• Το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά βιβλία
• Αποτελέσματα κατά είδος και κατά λειτουργία
• Κέντρα κόστους και Φύλο μερισμού
• Εγγραφές με παρακράτηση φόρου, μισθοδοσίας, παγίων, leasing, αποθεμάτων, κλπ
• Μισθοδοτική κατάσταση
• Λογιστική παγίων
• Λογιστική αποθεμάτων
• Λογιστική ΦΠΑ
• Εργασίες τέλους χρήσης και κανόνες αποτίμησης – επιμέτρησης
• Προβλέψεις και μεταβατικοί λογαριασμοί
• Ερωτήσεις εμπέδωσης
• Επαναληπτική άσκηση λογιστικής
• Φορολογικά θέματα (ΚΦΑΣ, εισόδημα, ΦΠΑ)
• Δομή και περιεχόμενα του Ν.4308/2014 ΕΛΠ
• Γνωριμία με το λογιστικό σχέδιο των ΕΛΠ
• Διαφορές σχεδίου ΕΛΠ & ΕΓΛΣ
• Οι νέοι κανόνες επιμέτρησης των ΕΛΠ
• Οι λογιστικές καταστάσεις των ΕΛΠ
• Βασικά στοιχεία ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε βοηθούς λογιστές, σε μεσαία στελέχη λογιστηρίου και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή να επαναλάβουν με βάση το πρίσμα των νέων ΕΛΠ τις βασικές γνώσεις της λογιστικής και της λειτουργίας του Λογιστηρίου.
Σε πτυχιούχους της λογιστικής με μικρή σχετικά εμπειρία, αλλά και σε στελέχη λογιστηρίου με μεγάλη εμπειρία αλλά με μικρή θεωρητική κατάρτιση.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

• Εγχειρίδιο «Η Εκπαίδευση του Βοηθού Λογιστή σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» σε ηλεκτρονική μορφή
• Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
• Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής: 290 Ευρώ
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, και στην τρίτη και άνω συμμετοχές 20%
Σε φοιτητές και ανέργους παρέχεται έκπτωση 50%

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.
Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0026.91.0201.568.322 ΙΒΑΝ: GR18.0260.0260.0009.1020.1568.322

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.60.96.450

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νεοφύτου Ορθόδοξος : Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών, καθώς επίσης και ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων στις κατευθύνσεις Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα Χρηματοοικονομικά Θέματα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τις Ενοποιήσεις Ισολογισμών, την Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, το BUDGETING και το MANAGEMENT REPORTING.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ" μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • κατεβάζοντας τη Δήλωση Συμμετοχής και στέλνοντάς την συμπληρωμένη στο email: seminars@onc.gr ή στο fax: 210.60.96.840, ή
  • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450, ή
  • συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Your password must be at least 6 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Ημερομηνία: 22/06/2021, 09:00 - 17:00


Τοποθεσία
CROWNE PLAZA HOTEL
Michalakopoulou 50
Αθήνα

Loading Map....