ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Σχέδιο Επιχειρηματικής Αναδιάρθρωσης για ρύθμιση Δανεισμού

 Τα «κλειδιά» της εκπόνησης ενός «δυνατού» businessplan βιώσιμης αναδιάρθρωσης για την επωφελή ρύθμιση των υποχρεώσεων από τους πιστωτές

 

 

Την Πέμπτη  13 Νοεμβρίου 2014 θα διεξαχθεί στο CrownePlaza στην Αθήνα σεμινάριο, με θέμα την εκπόνηση σχεδίου επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης για τη ρύθμιση τωνσυσσωρευμένων δανειακών υποχρεώσεων.

Εισηγητής θα είναι ο συγγραφέας του βιβλίου και πανεπιστημιακού εγχειριδίου “το Επιχειρηματικό όραμα σε BusinessPlan” κ. Πέτρος Παπαζαχαρίου, καθηγητής Κολλεγίου και στέλεχος του Τραπεζικού Τομέα.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο αυτό θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις πιο σύγχρονες τεχνικές τεκμηρίωσης και παρουσίασης των επιχειρηματικών προοπτικών βιώσιμης συνέχειας των εργασιών τους. Σε μια χρονική συγκυρία που έχει ανοίξει ο κύκλος της συνεργασίας των δανειοληπτριών επιχειρήσεων με τους πιστωτές τους για τη σύζευξη του επιχειρηματικού σχεδιασμού με την αναγκαία πιστωτική στήριξη, θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και να εκπονούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υπέρβασης των επιχειρηματικών προβλημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο θα εντρυφήσουνστηνανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και των δυνατοτήτων της, στη δημιουργία σεναρίων χρηματοοικονομικών προβλέψεων, στην εκπόνηση στρατηγικής και στόχων, στην πειστική παρουσίαση των δεσμεύσεων και των κινδύνων και στη διαπραγμάτευση του προτεινόμενου σχεδίου στη βάση μιας win – winπροσέγγισης.