Οργάνωση Παραγωγής / Διαχείριση Ποιότητας

images 4

Η διαχείριση ποιότητας είναι βασικός παράγοντας βιωσιμότητας και εξέλιξης της επιχείρησης. Η διοίκηση ολικής ποιότητας έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών.

Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας αφορούν όλη την οργάνωση, τις δομές και λειτουργίες της. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και πιστοποιούνται. Η διασφάλιση της ποιότητας δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση.

Για τη συνεχή ανταπόκρισή μας στο δυναμικό περιβάλλον επιβάλλεται συστηματική παρακολούθηση αλλά και διαρκής βελτίωση της ποιότητας.